Forms for Public

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Žádanka o předložení archivního materiálu (objednáváte-li prostřednictvím e-mailu)

Tuto formu vyžaduje vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění platných předpisů:
Badatel vyplní formulář žádosti o předložení archiválií s uvedením svého jména, příjmení, názvu fondu, čísla kartonu, knihy, popř. inventárního čísla nebo signatury či folia, které žádá ke studiu, a opatří ji svým podpisem a datem. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu (internet, fax nebo telefon). Pokud žádost zaslaná prostředky dálkového přístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace požadavku na předložení archiválií je nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaná žádost za informativní a nezávaznou. Takovéto žádosti může být vyhověno v přiměřené lhůtě po jejím upřesnění při osobní návštěvě badatele v archivu. Při návštěvě archivu vyplní formulář žádosti a opatří ji svým podpisem a datem. Formulář žádosti se poté připojí k badatelskému listu a stane se jeho součástí.

  • vzor žádanky: DOCX (25 kB), PDF (76 kB).


Žádost o zjištění údajů ze sčítání obyvatel na území bývalého Československa pro úřední potřebu

Domovská příslušnost, národnost, státní příslušnost. Výpisy ze sčítacích archů ze sčítání v roce 1930 (české země  Země podkarpatoruská), 1939 (území odstoupené Německu).

  • vzor žádosti: DOCX (40 kB), PDF (132 kB)


Žádost o zjištění údajů o státním občanství

Zjištění státního občanství, státní spolehlivosti a zachovalosti, nabytí čs. státního občanství po válce, propuštění ze státního svazku v letech 1951–1966;

  • vzor žádosti: DOCX (40 kB), PDF (129 kB)


Žádost o zjištění údajů o zatčení a věznění v době nacistické okupace

Údaje o osobách vězněných a popravených (umučených) v některých koncentračních táborech, věznicích, káznicích a pracovně výchovných táborech na území Čech, Moravy i bývalé nacistické Třetí říše.

  • vzor žádosti: DOCX (39 kB), PDF (160 kB)


Žádost o zjištění údajů z pobytové evidence osob žijících do roku 1953 na území hlavního města Prahy

Údaje o osobách bydlících v hlavním městě Praze do roku 1953;

  • vzor žádosti: DOCX (39 kB), PDF (232 kB)