Protikorupční opatření Národního archivu

Protikorupční opatření Národního archivu:

K provedení nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, Národní archiv zřizuje pro příjem oznámení:

  • adresu elektronické pošty: posta@nacr.cz
  • veřejně přístupnou schránku s označením „protikorupce“ umístěnou v sídle úřadu v Praze 4, Archivní 2257/4, 149 00, Praha 4, v přijímací místnosti u vchodu do objektu,
  • funkci prošetřovatele — JUDr. Zdeňka Jindrová.

Pokyn ředitelky Národního archivu č. j.: 2/2015 (PDF — 899 kB), kterým se vydává interní protikorupční program Národního archivu.

Služební předpis, aktualizován 2018 (PDF — 316 kB) ředitelky Národního archivu, kterým se doplňuje interní protikorupční program Národního archivu vydaný jako Pokyn ředitelky Národního archivu č. 2/2015 a jeho Příloha (PDF — 131 kB).