První oznámení o konání XVII. semináře restaurátorů a historiků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků, připravovaný spoluprací Moravského zemského archivu v Brně, hostitelského Státního okresního archivu Jihlava, Národního archivu, Ústavu chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a za oraganizačního zajištění České informační společnosti, z. s. — pobočného spolku při Národním archivu, který se uskuteční ve dnech 18. až 21. listopadu 2019 v prostorách hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Odborná jednání XVII. semináře restaurátorů a historiků budou tradičně zaměřena na:

  • praktické restaurování a konzervování;
  • výzkum v oblasti restaurování a ochrany písemných památek;
  • restaurátorské a konzervátorské materiály a prostředky;
  • etické problémy restaurování a konzervování;
  • problematika vystavování, zpřístupňování a využívání písemných památek;
  • živelné pohromy — preventivní opatření a náprava škod;
  • zkušenosti ze zahraničních stáží, studijních pobytů a cest;
  • vzdělávání restaurátorů.


Předběžné přihlašování bylo ukončeno. Program semináře, závazné přihlášky a informace pro účastníky zveřejníme na přelomu května a června 2019.