Paginae Historiae of 2011

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ph_2011

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2011.

Obsah čísla 19 z roku 2011

  Studie

 • Obsazení úřadu krajského hejtmana v Čechách za vlády Ferdinanda I. podle seznamů krajských hejtmanů v registrech královské kanceláře z let 1538/1539–1560/1561 — Petr Mareš

  české resumé (PDF — 159 kB)

  německé resumé (PDF — 146 kB)

  německé resumé (PDF — 64 kB)

 • Obraz činnosti pražského apelačního soudu v letech 1672–1682 ve světle ortelních manuálů a knih protokolů — Klára Woitschová

  české resumé (PDF — 138 kB)

  německé resumé (PDF — 119 kB)

  anglické resumé (PDF — 45 kB)

 • Hubert Ripka (1895–1958): „sovětofil“ nebo „západofil“? Osud politika, který se stal obětí československého boje za svobodu a demokracii — Zuzana Loubetová

  české resumé (PDF — 131 kB) | německé resumé (PDF — 103 kB)
  anglické resumé (PDF — 96 kB)

 • Osidlovací úřad a Fond národní obnovy (umístění, personální obsazení a organizační struktura centrály a oblastních úřadoven v letech 1945–1951) — Karel Řeháček

  české resumé (PDF — 227 kB)

  německé resumé (PDF — 123 kB)

  anglické resumé (PDF — 76 kB)

 • Materiály

 • Život malíře a karikaturisty Fedora Petrikovského (1905–1968) — Petr Karlíček

  české resumé (PDF — 122 kB)

  německé resumé (PDF — 122 kB)

  anglické resumé (PDF — 104 kB)

 • Zpřístupnění fondu Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě — Monika Sedláková

  české resumé (PDF — 145 kB)

  německé resumé (PDF — 128 kB)

  anglické resumé (PDF — 104 kB)

 • Korespondence Karla Čapka a Huberta Ripky — Jan Bílek

  české resumé (PDF — 127 kB)

  německé resumé (PDF — 112 kB)

  anglické resumé (PDF — 105 kB)

 • Vědecké projekty a projekty disertačních prací:

 • Nucená práce českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava v období nacistické okupace. Projekt německé nadace EVZ — Zdeňka Kokošková
 • Projekt bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ — Karel Koucký
 • Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS, 5. rok v knihovně Národního archivu. Digitalizace deníku Československá republika — Dagmar Spáčilová
 • Podprojekt „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech — signatura A 75 — letáky o třicetileté válce“ — 5. etapa (VISK — Memoriae mundi series Bohemica 2010) knihovny Národního archivu — Václav Bartůšek
 • Lenní institut na statcích českého krále v období středověku a v raném novověku — Markéta Novotná
 • Zemský soud větší v Čechách 1542–1620. Prosopografická analýza přísedících — Petr Mareš
 • Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578–1624. Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii — Pavla Jirková
 • Postavení venkovských Židů v 18. a 19. století na příkladu panství Kounice v Čechách — Michaela Munková
 • Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století — Mikuláš Čtvrtník
 • Ztráta Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945 — David Hubený
 • Zbrojní výroba a export v Československu v letech 1945–1953 — František Frňka
 • Zprávy

 • Národní archiv v–roce 2010 — Eva Drašarová
 • Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2010 — Olga Pospíšilová
 • Pokus o rekonstrukci archivu Petičního výboru Věrni zůstaneme na základě akvizic osobních fondů — Zora Machková
 • Osobní archiv generála Miloše Knorra — Lenka Kločková
 • Osobní archiv Bohumila Šimona — Jarmila Pešková
 • Literatura

 • Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783. Edice pramene — Michaela Munková
 • Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I. (1880–1884) — Libor Svoboda
 • Mareš, Petr: Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných pramenů z let 1563/1564–1616/1617 — Markéta Novotná
 • Archiváři. Sborník studií PhDr. Josefa Kollmanna — Renata Kuprová
 • Václav Kaplický: Hrst vzpomínek z dospělosti — Miroslav Gregorovič
 • Rekviem zemědělsko-lesnické archivářce a agrární historičce. In memoriam PhDr. Jany Pšeničkové — Pavel Koblasa
 • Korespondence T. G. Masaryk — staročeši — Milan Vojáček
 • Fémový soud nebo policejní provokace? — Milan Vojáček
 • Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století — Mikuláš Čtvrtník
 • Aleš Skřivan ml.: Československý vývoz do Číny 1918–1992 — Pavel Dufek
 • Studie o rukopisech 2007–2009 — Václav Bartůšek
 • Hugh A. Taylor: Imagining Archives — Mikuláš Čtvrtník
 • Jakub Doležal: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti cmdash; David Hubený
 • František Hoffmann: Iglaviensia — Pavla Jirková
na začátek stránky »