Exhibitions and Events

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


Mezinárodní konference “AUdS 2019”

auds_2019_logo

Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR uspořádali pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů (Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen)“. Jednalo se o každoroční středoevropské setkání odborníků k problematice digitální archivace a e-Governmentu, kdy se prezentovaly a diskutovaly nové postupy a zkušenosti při provozu digitálních archivů, elektronické spisové služby, elektronizace úředních agend nebo aktuálních trendů při zpřístupňování archiválií v on-line prostředí.

Letošního setkání v Národním archivu se účastnilo přes 160 odborníků z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a hostující České republiky. Zastupovali pět národních nebo spolkových archivů, téměř tří desítky zemských, kantonálních nebo oblastních archivů, řadu městských, specializovaných nebo mediálních archivů a experty z akademické sféry a IT sektoru. Aktuální poznatky a zkušenosti představilo na čtyřicet přednášejících nejen během plenární části, ale i během osmi tematických workshopů.

Platforma „AUdS“ se zformovala v roce 1997 v rámci německy mluvících zemí a postupně integruje další evropské zájemce o výměnu zkušeností v oblasti digitální archivace. Národní archiv zde zastupuje české archivnictví od roku 2014. Aktivně prezentoval své výsledky na předešlých setkáních ve Vídni (2015), Postupimi (2016) a Basileji (2017), kde byl zároveň vybrán za pořadatele letošního setkání.

Program konference » (PDF — 420 kB)

Fotogalerie z akce

01_result

02_result

03_result

04_result

05_result

06_result

07_result

08_result

09_result

10_result

11_result

12_result

13_result

14_result

15_result

16_result

17_result

18_result

19_result

20_result

21_result

22_result

23_result

24_result

25_result

26_result

27_result

28_result

29_result

30_result

31_result

32_result

33_result

34_result

35_result

36_result

37_result

38_result

39_result


Výstava: “Zdeněk Nejedlý známý — neznámý? Svědectví fotografií”

nejedly_pozvanka

Národní archiv připravuje ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.  výstavu

„Zdeněk Nejedlý známý — neznámý? Svědectví fotografií“.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 6. března do 5. dubna 2019.

Pozvánka na výstavu » (PDF — 4 MB)


Výstava: “Pravda vítězí (Československo 1918–1992)”

pravda_vitezi

V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky připravil Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. panelovou výstavu nazvanou „Pravda vítězí (Československo 1918–1992)“, která připomene vznik samostatného Československa a dějiny společného státu Čechů a Slováků. Výstava bude k vidění ve foyeru Národního archivu od 16. 9. do 14. 12. 2018, vždy v pondělí až pátek od 8:30 do 18:00. Mimořádně bude ke shlédnutí v den otevřených dveří Národního archivu v sobotu 20. 10. 2018 od 10:00 do 18:00, kdy se Národní archiv představí i dalšími doprovodnými akcemi.

Pozvánka »


Výstava a vernisáž: “100 let očima fotografů”

100_let

100 let očima fotografů je název výstavy, která bude v Národním archivu zahájena 8. srpna a potrvá do 10. října 2018. Staré fotografie nám připomenou časy dávno minulé i nedávné. Výstavu ve spolupráci s Národním archivem připravil NIPOS a Svaz českých fotografů.


Národní archiv vystaví Zlatou bulu sicilskou i zlatou bulu Karla IV.

zlata_bula

V pondělí 4. června 2018 dojde na Výstavě Labyrintem dějin českých zemí, která probíhá v Císařské konírně Pražského hradu, k poslední výměně významných archiválií. Dosud vystavené faksimile tzv. Zlaté buly sicilské bude nahrazeno jejím originálem a doplněno originály dalších dvou listin vydaných Fridrichem II. pro českého krále a moravského markraběte. Všechny tři listiny byly vydány 26. září 1212 v Basileji a  sou opatřeny zlatými pečetmi Fridricha II. — zlatými bulami. Význam Zlaté buly sicilské zpečetil Karel IV. svou zlatou bulou v roce 1348. Originál listiny Karla IV. bude rovněž vystaven.

Návštěvníci výstavy mají jedinečnou příležitost spatřit tyto vzácné listiny až do 1. července 2018, kdy celá výstava skončí.

Přepis a překlad listiny Karla IV. (PDF — 142 kB)


Výstava: Československo a Podkarpatská Rus + historické filmové záběry

Panelová výstava připomínající dobu příslušnosti Podkarpatské Rusi k Československu

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky panelovou výstavu připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská Rus. Výstava přibližuje okolnosti vzniku myšlenky na připojení území karpatských Rusínů k Československu, problémy s budováním státní správy, hospodářské otázky, boje s maďarskými a polskými záškodníky, maďarskou armádou a ukrajinskými nacionalisty v letech 1938 a 1939, dále zájem exilové vlády v Londýně o dění na Podkarpatské Rusi, jakož i přípravy a samotné pokusy obnovit československou správu na části osvobozené Podkarpatské Rusi. Poslední panel přibližuje mezistátní jednání o předání území SSSR a odškodnění československých občanů.

Výstava bude přístupná do 23. května 2018 ve foyer Národního archivu v Praze na Chodovci. Vstup volný.

Národní archiv zve na přednášku pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“, která proběhne 26. dubna 2018 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci od 14:00. Vstup volný

Pozvánka na promítání » (PDF — 1 MB)


Mezinárodní konference Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

Jednou z akcí ke stoleté historii republiky byla mezinárodní konference „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“ uspořádaná Národním archivem ve dnech 28. a 29. března 2018.

Konferenční program s 36 referáty českých, slovenských, ukrajinských, polských a maďarských archivářů, historiků a dalších badatelů se zabýval mnoha aspekty sounáležitosti Podkarpatské Rusi k Československu: Vedle otázky připojení podkarpatoruského území k Československu byly zkoumány počátky československé správy a s nimi spojené personální problémy, právní a náboženské otázky, jakož i finanční záležitosti. Výrazná pozornost byla věnována rozvoji školství. Známý bandita Nikoly Šuhaje se stal námětem samostatného příspěvku. Další referáty se zabývaly archivními písemnostmi a nechyběla ani ukázka z tvorby československé kinematografie. Diskuzi vyvolaly bloky vztahující se k druhé republice a druhé světové válce, včetně zájmu československé exilové vlády o Podkarpatskou Rus.

Z konference plánuje Národní archiv vydat na jaře 2019 sborník, do nějž vedle aktivních účastníků konference projevili zájem přispět i další historici, archiváři, archeologové a geografové, kteří se nemohli osobně zúčastnit konferenčního jednání. Případní další přispěvatelé se mohou přihlásit na e-mail: david.hubeny@nacr.cz, přičemž organizátoři si vyhrazují právo výběru.

Součástí konference se stala i vernisáž stejnojmenné panelové výstavy dokumentující krátký časový úsek společných dějin, která bude přístupná do 23. května 2018. Na konferenci navážou s měsíčním rozestupem dvě samostatné přednášky:

  1. Ve čtvrtek 26. dubna od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci proběhne přednáška pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“;
  2. V pondělí 21. května od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci se uskuteční přednáška pracovníka Národního archivu Davida Hubeného „Výstavba československého četnictva na Podkarpatské Rusi“.

Výstava: “Labyrintem dějin českých zemí”

Výstava probíhá v Císařské konírně na Pražském hradě od 27. února do 1. července 2018. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin. Rezervace je možné provést ZDE.

Trailer k výstavě

Fotografie z vernisáže

verni_1

verni_2

verni_3

verni_4

verni_5

verni_6

verni_7

verni_8

verni_9

verni_10

verni_11


Leták k výstavě

Dokument (PDF — 6 MB)


Obchodování v srdci Evropy: československo–německé hospodářské vztahy (1918 – 1992)

Srdečně zveme do Národního archivu na výstavu s názvem „Obchodování v srdci Evropy: československo–německé hospodářské vztahy (1918 – 1992)“. Výstava bude volně přístupná od 27. října do 4. prosince 2017.

Při příležitosti výstavy se uskuteční odborný seminář o československo–německých hospodářských vztazích v letech 1918 – 1992.

Seminář se uskuteční v Národním archivu ve dnech 26. října 2017 od 13. hodin a 27. října 2017 od 9.30 hodin. Účast na semináři je třeba oznámit elektronickou adresu pavel.dufek@nacr.cz

Program (PDF — 3,1 MB)


Dne 20. září 2017 proběhla v piano nobile Arcibiskupství pražského slavnostní prezentace edice PhDr. Aleny Pazderové

Edice nese název: Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus I.: Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592–1598, pars I.–III., Mai 1592–Dezember 1594, Archivum Nationale, Pragae MMXVI. Úvodní slovo pronesli Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český …

… dále pak PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu, a Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., ředitel Českého historického ústavu v Římě. PhDr. Alena Pazderová poté představila první tři části edice korespondence papežského nuncia na císařském dvoře v Praze Cesare Speciana z let 1592–1594.

Autorka ve své prezentaci shrnula nunciův životopis, podala informaci o rozvoji nunciatur a jejich podobě v poslední dekádě 16. století, o papežských centrálních úřadech řídících a financujících činnost nunciů i o císařských zahraničně politických institucích konce 16. století včetně Specianovy spolupráce s nimi. Edice přináší mnoho detailních informací zejména o osobnosti Rudolfa II., politické a náboženské situaci v Čechách, říšské problematice, turecké válce a v neposlední řadě o náboženské a církevní politice. Potvrzuje tak platnost tvrzení, že nunciaturní korespondence patří k nejvýznamnějším pramenům pro poznání evropských i českých dějin v době konfesionálních zápasů 16. a 17. století. Edice je výsledkem autorčina dlouholetého výzkumu rukopisů ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně a v Ambrosiánské knihovně v Miláně, kterým navázala na činnost významných badatelů Československého historického ústavu v Římě v meziválečném období. Za mimořádný přínos historickému bádání ocenil pan kardinál Dominik Duka Alenu Pazderovou osobní medailí arcibiskupa pražského.

prezentace_1

prezentace_2

prezentace_3


Národní archiv zve na tématické workshopy zaměřené na fotografické techniky

Národní archiv ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Zámrsku a Muzeem východních Čech v Hradci Králové pořádá tematické workshopy zaměřené na historický vývoj a identifikaci fotografických technik. Workshopy budou probíhat ve dnech 25. září a 2. října v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Pozvánka »


Národní archiv zve na výstavu: „Rok 1989 ve sbírce fotografií Svazu českých fotografů“

kvetiny_1989

Fotografické svědectví připomíná atmosféru revolučního města, jednotlivé akce a protiakce, improvizované vzkazy a plakáty, ale především náladu a pocity lidí. Tváře na fotografiích vyjadřují výjimečnost situace, naplnění dlouhodobých očekávání, uvolnění a sounáležitost. Hodnoty, které po letech bývají zapomínány. Fotografové zachytili neznámé i známé osobnosti, ale především pro paměť budoucích generací vzrušení a nadšení okamžiku, náhle pocítěnou a zažitou volnost a svobodu, které dobré si připomínat.

Výstava probíhá ve vstupní hale budovy Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec do 20. 10. 2017, pondělí – pátek, 9:00 – 17:00.


Výstava plakátů: „Svědkové vzepětí a tragédie“

pozvanka_na_vystavu

Národní archivÚstav pro soudobé dějiny

si Vás dovolují pozvat na putovní výstavu plakátů z dob občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939 ze sbírek Národního archivu. Výstava nazvaná Svědkové vzepětí a tragédie bude pro veřejnost přístupná ve vstupní hale Národního archivu od 7. 4. 2017 do 7. 6. 2017, pondělí – pátek, od 9:00 do 16:00.