2007

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Výstavy a akce v roce 2007

Přednáška — „Projekty záchrany architektonického a písemného dědictví Irácké republiky“
Datum konání: 30. 1. 2007
Čas: 10:00 – 13:00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Roman Straha (NA Praha)

Přednáška — Muzejní zákon a archivnictví (RNDr. Jiří Žalman — Ministerstvo kultury)
Datum konání: 08. 03. 2007
Čas: 10:00 – 14:00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Mgr. Jan Kahuda (NA Praha)

Valná hromada České archivní společnosti
Datum konání: 20. 03. 2007
Čas: 09:00 – 14:00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Mgr. Jan Kahuda (NA Praha)

Přednáška “Digitální média”
Datum konání: 29. 05. 2007
Čas: 10:00 – 14:00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Mgr. Jan Kahuda (NA Praha)

Archive Verlage — prezentace projektu faksimilové edice o českých zemích
Datum konání: 27. 06. 2007
Čas: bude upřesněno
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Eva Drašarová (NA)

Konference “Co po nás zbude”
Datum konání: 18. 9. 2007
Čas: 9:00 – 15:00 hod.
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Ing. Miroslav Kunt (NA Praha)

Prezentace projektu Monasterium
Datum konání: 10. 10. 2007
Čas: 13:00 – 16:00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA)

Setkání se seniory NA
Datum konání: 14. 11. 2007
Čas: 14:00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Jaroslav Bubeník (NA)

Školení spisové služby pro odbory MVČR
Datum konání: 19. 11. – 21. 11. 2007
Čas: bude upřesněno
Místo: Kinosál sál Národního archivu
Garant akce: Dr. Úlovec, Ing. Macek (MV-OAS)

Konference “Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007”
Datum konání: 5. 12. – 6. 12. 2007
Čas: bude upřesněno
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Emilie Benešová (NA Praha)

Mikulášská besídka
Datum konání: 7. 12. 2007
Čas: 14:00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Jaroslav Bubeník (NA)


Co po nás zbude

Národní archiv je spolupořadatelem konference Co po nás zbude zabývající se archivací elektronických dokumentů a elektronickou spisovou službou. Konference se koná 18. 9. 2007 od 9:00 do 15:00 v přednáškovém sále Národního archivu v Praze. Srdečně Vás zveme. Základní informace o konferenci jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na adrese www.cnz.cz, kde je též možno zaregistrovat účast.


Výstava — Z Rodinného archivu toskánských Habsburků

Výstava: Z Rodinného archivu toskánských Habsburků, místo konání: Brandýs nad Labem — zámek, doba konání: 13. října – 11. listopadu 2007, otevřeno denně (kromě pondělí) 10:00 – 18:00.

c_051

Ve spolupráci s odborem pro kulturu Městského úřadu Brandýs nad Labem připravil Národní archiv u příležitosti 160. výročí narození arcivévody Ludvíka Salvátora (nar. 4. 8. 1847 ve Florencii — zemř. 12. 10. 1915 na Brandýse) z pobočné větve habsbursko-lotrinského rodu, vládnoucího v Toskánském velkovévodství od roku 1737 do 1859, biografickou výstavu nově objevených originálních dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků, který je uložen v Národním archivu v Praze. Arcivévodovu osobnost lze stručně představit jako cestovatele, geografa, přírodovědce, jazykovědce, etnografa, archeologa, spisovatele, jinými slovy učence své doby, který za svou práci získal celou řadu mezinárodních ocenění a byl členem významných evropských vědeckých společností.

Ludvík Salvátor během svého plodného života procestoval méně známá místa a krajiny světa — dostal se dokonce i do vzdálené Tasmánie. Především se plavil se svou parní jachtou po Středomoří a navštěvoval ostrovy a pobřeží ležící kolem Středozemního moře či jadranské pobřeží Istrie a Dalmácie. Jako dědictví pro budoucnost nám zanechal na 50 obsáhlých knih, které nejsou pouhými romantizujícími cestopisy, ale díla přinášející poznatky o přírodních poměrech, klimatu, floře a fauně, archeologických i architektonických památkách, obyvatelstvu, zvycích a kultuře navštívených míst, zpracovávaná na skutečných vědeckých základech. Navíc všechny publikace jsou ozdobeny překrásnými ilustracemi, na kterých se podíleli především čeští umělci jako Bedřich Havránek nebo Quido Mánes.

Expozice přináší naprosto unikátní a objevné archivní dokumenty z let 1861–1876, které až dosud nebyly nikdy badatelsky vytěžovány ani vystavovány. Na 10 panelech se návštěvník může seznámit s doklady, které dokumentují rozhodujícími momenty Ludvíkova života, jeho studium, životní a osudovou lásku k arcivévodkyni Matyldě, jeho cesty (Německo, Helgoland, Švédsko, Egypt, Bejrút, Kalifornie) či první literární práce.

Naprostými unikáty jsou jednak Ludvíkovy kresby brouků, nižších mořských živočichů či studie optických možností oka. Z dosud neznámých autografů ze 60. let 19. století jmenujme alespoň jeho anglicky psanou esej „Grave of Winckelmann at Triest“ , věnovanou slavnému německému archeologovi, nebo francouzskou stať o životě v Benátkách „Une simple histoire. Conio et Fragolette. Une tableaux de la vie Venitienne“. Nebo smutnou dalmatskou legendu o lásce krásné Wainy a hrdinného reka Georgise, která jakoby předznamenala jeho vlastní osud — skon jeho milované Matyldy. Z vystavených telegramů o zdravotním stavu smrtelně popálené arcivévodkyně zasílaných z Vídně Ludvíkovi do Prahy, o nichž až dosud nikdo neměl ani tušení, dodnes mrazí.

Největším objevem je však Ludvíkův rukopis o jeho první velké cestě po Istrii a Dalmácii podniknuté v roce 1864. Německy psaný autograf popisující dopodrobna navštívená místa od Benátek přes Terst, Muggiu, Capo d´Istrii až na jih Dalmácie po Budvu čítá na 1 500 stran textu. Nikdy nebyl Ludvíkem vydán. Až dosud nebyl studován ani badateli.

Vzácné archiválie jsou doprovozeny kopiemi dobových fotografií z rodinného archivu. Autorka výstavy PhDr. Eva Gregorovičová, správkyně Rodinného archivu toskánských Habsburků, nezapomněla zahrnout do expozice i dokumenty vztahující se k zámku a městu Brandýs nad Labem, který byl od roku 1860 do 1915 sídlem toskánské větve habsburského arcidomu. Nejen pro brandýské je proto naprostým překvapením, že si Leopold II., poslední velkovévoda z toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu a majitel panství, podle své závěti přál být pochován na brandýském hřbitově.

Vzácný je i Leopoldův deník v překrásné vazbě, do něhož si velkovévoda velmi emotivně zaznamenal dne 4. srpna 1847 okolnosti provázející Ludvíkovo narození, které si právě v letošním roce připomínáme. Další informace o osobě Ludvíka Salvátora jsou k dispozici na webových stránkách.


Pozvánka — prezentace výsledků digitalizace projektu Monasterium

Národní archiv v Praze Vás srdečně zve na prezentaci výsledků digitalizace projektu Monasterium. Prezentace se koná ve velkém sále Národního archivu na Chodovci ve středu 10. října 2007 od 13:00 do 16:00.

na začátek stránky »