2010

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Výstavy a akce v roce 2010

Konference Co po nás zbude
Datum konání: 30. 09. 2010
Čas: 9:30
Místo: Kinosál Národního archivu, Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: Ing. M. Kunt (NA)

Seminář k digitalizaci matrik
Datum konání: 02. 11. 2010
Čas: 9:00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Lenka Matušíková (NA)

Archivy, knihovny, muzea vcnbsp;digitálním světě 2010
Datum konání: 01. – 02. 12. 2010
Čas: 9:30
Místo: Kinosál Národního archivu, Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. E. Benešová (NA)


Archivy, knihovny, muzea v DS 2010 — prezentace

Na stránce konference Archivy, knihovny, muzea v digitalním světě naleznete prezentace všech příspěvků přednesených na letošní konferenci. Na této stránce se můžete zúčastnit hlasování o příspěvku, který nejvíce zaujal. Označte zatržením maximálně 5 nejlepších příspěvků. Můžete zde sdělit své náměty, kritiku a pochvalu. Hlasování uzavřeme 17. 12. 2010. Nezapomeňte si zapsat do diářů, že v pořadí 12. konference AKM se uskuteční 30. 11. a 1. 12. 2011.


Kulatý stůl Co po nás zbude 2010

Dne 25. května 2010 se v prostorách Národního archivu a pod záštitou jeho ředitelky koná Kulatý stůl odborné konference Co po nás zbude, jehož pořadateli jsou Národní archiv a občanské sdružení CNZ. Zahájení je v 10:00, předpokládaný čas ukončení 12:30. Program je prost jakýchkoli prezentací a je postaven na diskuzi předních odborníků nad tématy, které volíte Vy sami. Dotazy a náměty nám, prosím, zasílejte na adresu rada@cnz.cz. Mezi diskutovanými tématy určitě nebudou chybět:

 • Elektronické dokumenty versus datové zprávy
 • Různé druhy konverzí
 • Důvěryhodnost aplikací spisové služby
 • Vlastní důvěryhodné uložení elektronických dokumentů

Odpovídat na Vaše dotazy budou:

 • Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí, Ústecký kraj
 • Ing. Richard Kaucký, CzechPoint
 • Mgr. Jiří Kohoutek, Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Ing. Miroslav Marčan, ředitel odboru informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista
 • Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M., odborník na ekonomiku, právo a management, zejména v oblasti informačních systémů
 • Ing. Petr Stiegler, poradce náměstka ministra pro informatiku, Ministerstvo vnitra

Kulatý stůl se bude konat v sídle Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4. V případě zájmu, potvrďte svou účast na adrese: tajemnik@cnz.cz.


Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010 — Program konference

1. prosince 2010

Prezence 8:00 – 9:30

Zahájení v 9:30

Zahájení a přivitání účastníků konference — PhDr. Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu, MgA. Radek Zdráhal, naměstek ministra kultury

Co projekt NDK přinese uživatelům a knihovnám — PhDr. Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR

Integrovaný systém správy sbírek — Mgr. David Cigánek, Moravské zemské muzeum CITeM

Evropský projekt Carare — Ing. Irena Blažková, Národní památkový ústav, UOP středních Čech

Web umenia a jeho otváranie — Mgr. Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria

Přestávka 11:00 – 11:20

Projektový management podle standardu PRINCE2 — Mgr. Romana Křížová, Cross Czech a. s.

Manuscriptorium v–evropských souvislostech — Ing. Stanislav Psohlavec, MgA. Štěpán Černohorský, AIP Beroun s.r.o.

Webovy portál European Film Gateway (EFG) — Mgr. Tomáš Lachman, Národní filmový archiv

Šedá literatura a Národní uložiště šedé literatury — Mgr. Iveta Furstová, Národní technická knihovna

Přestávka oběd 12:40 – 13:25

Národní a mezinarodní projekty řešené Odborem správy a ochrany fondů NK ČR — Mgr. Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR

Digitalizace starých map a atlasů a jejich zpřístupnění veřejnosti — Ing. Milan Talich, Ph. D., Ing. Filip Antos, VUGTK Zdiby

Georeferencovaní a vyhledávání map — Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna, Klokan Petr Přidal

10 let výzkumu informačních potřeb veřejnosti — Ing. Jaroslav Svoboda, MV ČR

Přestávka 14:45 – 15:00

Shrnutí výzkumu Narodního archivu týkajícího se skleněných negativů — PhDr. Emilie Benešová, Národní archiv

Nové nástroje pro digitalizaci knihovních dokumentů — PhDr. Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR

www.CUSTODEA.com — open source platforma pro podporu digitalizace v kultuře — RNDr. Ivan Hanzlík, EEA s.r.o.

abART a autority Národní knihovny ČR — Jiří Hůla, abART

Závěr jednání 16:20

2. prosince 2010

Zahájení 9:00

Europeana.eu: politické, sociální a technické aspekty-Carlo Meghini, Národní rada pro výzkum (CNR, Itálie)

Architektura informačních systémů paměťových institucí — Ing. Petr Vršek, ICZ a. s.

Digitalizace a vývoj software pro archivy ve Státním oblastním archivu v Plzni — Petr Kocourek, Státní oblastní archiv v Plzni

Dlouhodobá ochrana digitálních dat: co může vaše instituce udělat již dnes — Mgr. Jan Hutař, Národní knihovna ČR

Open source nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů — Mgr. Andrea Fojtů, Národní knihovna ČR

Přestávka 10:20 — 10:40

Úvod do problematiky (skrytých) nákladů na dlouhodobou archivaci — PhDr. Bedřich Vychodil, Národní knihovna ČR

Kramerius 4 — nová generace systémů pro digitální knihovnu — Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR

Keeping Emulation Environments Portable (KEEP) — Winfried Bergmeyer, Computerspielemuseum (im fjs e.V.), Berlín

Projekt webové prezentace muzejních a galerijních sbírek http://www.eSbirky.cz — Mgr. Jakub Hauser, Narodní muzeum

Přestávka oběd 12:00 – 12:45

Konceptuální modely a jejich význam pro zpřístupnění kulturního, přírodního a industriálního dědictví — Ing. Naďa Andrejčíková, Mgr. Jana Šubová, Cosmotron Bohemia s.r.o., PhDr. Marie Balikova, Národní knihovna ČR.

Jak pomáhají badatelům projekty českých paměťových institucí na internetu — Výsledky případové studie — Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna

Prezentace archiválií a archivních pomůcek prostřednictvím portálu Badatelna.cz — Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv

Aplikace Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850 — PhDr. Michal Wanner, Odbor archivní správy a spisové služby MV

Digitalizace a katalogizace historických knihovních fondů ve spravě NPU — PhDr. Pavel Hájek &mdsh; NPU, u.o.p. v Českých Budějovicích

Přestávka 14:05 – 14:20

Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. — Mgr. Antonín Žamberský, Muzeum Vysočiny Třebíč

Zpřístupnění digitálního obsahu pro návštěvníky a badatele v Národním technickém muzeu — Mgr. Walter Schorge, Národní technické muzeum

Informace o přípravě novely autorského zákona — Mgr. Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR

eBooks on Demand — projekt evropské kooperace Kateřina Kamrádková, Národní technická knihovna

Závěr jednání 15:40

na začátek stránky »