2011

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011

30. listopadu a 1. prosince 2011 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 — Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Další informace naleznete na stránkách konference.


Část zvukového záznamu ze soudního procesu s americkým novinářem Williamem N. Oatisem v roce 1951 je dochována v Národním archivu v Praze

V roce 2011 se v Národním archivu v Praze mezi nezpracovanými zvukovými archiváliemi ve fondu Ministerstvo spravedlnosti ČSR (EL NAD 980) podařilo identifikovat část zvukového záznamu ze soudního procesu z roku 1951 s americkým novinářem a vedoucím pražské pobočky agentury Associated Press, Williamem Nathanem Oatisem.

Po archivním zpracování zvukového záznamu, jsme se rozhodli pro jeho prezentaci veřejnosti, a to ve spolupráci s Českým rozhlasem. Na dotazy redaktora J. Hubičky odpovídali pracovníci Národního archivu Alena Nosková, Alena Šimánková a Richard Mahel. Připravovaný rozhlasový pořad pod názvem Případ William Nathan Oatis a spol. (Pozapomenutý soudní proces z roku 1951 ve světle historických faktů) bude odvysílán dne 24. června 2012 ve 22:00 na stanici Čro 2 — Praha. Po skončení pořadu bude následovat živá diskuze v rámci Nočního mikrofóra, jehož hlavním hostem bude přední český historik, profesor Karel Kaplan.

Národní archiv v Praze disponuje celkem dvěma dochovanými magnetofonovými pásy se záznamem části zmíněného soudního procesu. Vzhledem k jejich fyzickému stavu i záznamovému médiu bylo nutné pořídit nejprve jejich digitální přepis. Ten se realizoval ve spolupráci s Archivem Českého rozhlasu v Praze. Dochovaný záznam zachycuje část výpovědi hlavního obžalovaného v uvedeném procesu W. N. Oatise před hlavním líčením státního soudu v Praze, ve dnech 2. a 3. 7. 1951. Soudní proces s ním a s dalšími obžalovanými skončil vynesením nepodmíněných rozsudků dne 4. 7. 1951.

Zvukový záznam v celkové délce cca 29 minut je z prvního a druhého dne hlavního líčení a zachycuje Oatisovu předem připravenou a naučenou výpověď a jeho úplné doznání se ke špionáži, vedenou proti ČSR. W. N. Oatis odpovídá podle daného scénáře na předem připravené otázky obžaloby a státního soudu, současně vyslovuje politování nad svým jednáním a omlouvá se československému lidu a státu za své jednání. Hlavní líčení je vedeno česky, ovšem s anglickým překladem kvůli výpovědi obviněného. W. N. Oatis před státním soudem působí ze záznamu jako zlomený člověk, na všechny otázky a vznesená obvinění pokorně odpovídá ve smyslu obžaloby a plně přijímá výsledky důkazního řízení.

Okolnosti vzniku dochovaného zvukového záznamu zůstávají nejasné. Celý zvukový záznam ze soudního jednání si tehdy pořizovaly bezpečnostní orgány. Fragment z jednání si pořídilo také ministerstvo spravedlnosti, jak dokládají písemné materiály v tzv. Klosově archivu, a také československý rozhlas pro potřeby komentovaného vysílání. Je pravděpodobné, že v Národním archivu nalezené dva magnetofonové pásy jsou právě těmi zvukovými nahrávkami, které si vyžádal vvroce 1951 náměstek ministra spravedlnosti Karel Klos.

Význam zvukového záznamu tkví v jeho autentičnosti k poznání soudního procesu z roku 1951 i v možnosti komparace zachycené Oatisovy výpovědi před státním soudem s dochovaným písemným protokolem a stenografickým záznamem, které Národní archiv také vlastní. Současně odráží tehdy uplatňované praktiky soudního líčení a důmyslnost inscenovaných obžalob padesátých let minulého století. Záznam sice přináší jen vybrané, sestříhané dílčí sekvence z hlavního líčení, všechny se však týkají právě W. N. Oatise, který byl hlavním obviněným v procesu před státním soudem v Praze ve dnech 2. – 4. 7. 1951.

oatis

William N. Oatis v rozhovoru s herečkou Audrey Hepburn, po svém návratu do USA (1953).

Zdroj, 22. 5. 2012


Ohlédnutí za workshopem Historické fotografické techniky a jejich ochrana

Ve středu 29. června 2011 proběhl v přednáškovém sále Státního oblastního archivu v Praze jednodenní pracovní kurz. Záměrem organizátora a hlavního koordinátora kurzu, vedoucího Oddělení péče o fyzický stav archiválií Státního oblastního archivu v Praze, pana Mgr. Jiřího Vichty, bylo seznámit archiváře, správce sbírek, ale i další archivní pracovníky Státního oblastního archivu v Praze se základy péče o fotografický sbírkový materiál.

O lektorování kurzu byla požádána paní Blanka Hnulíková, restaurátorka fotografických dokumentů Národním archivu. Ta nejprve přítomné seznámila s historickým vývojem fotografických technik a s podmínkami vhodné ochrany a uložení fotografických sbírek. Poté kurz pokračoval praktickými ukázkami typických poškození fotografických dokumentů a ukázkami způsobů identifikace základních materiálů.

Přiložené soubory obsahují prezentace dvou přednášek, které zazněly v teoretickém bloku kurzu.

Historický vývoj fotografických technik (PDF — 3 MB)

Poškození fotografických dokumentů, ukládání a ochrana (PDF — 2 MB)


O mně, mých předchůdcích a současnících

hlavacek

Národní archiv a Česká archivní společnost si dovolují srdečně pozvat archiváře, historiky a žáky prof. Ivana Hlaváčka na slavnostní přednášku: O mně, mých předchůdcích a současnících.

Přednáška se uskuteční při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka v kinosále Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 dne 26. května 2011 od 10:00.

Úvodní slovo pronesou Marie Bláhová, Eva Drašarová a Marie Ryantová. Současně bude představen právě vydaný sborník studií Ivana Hlaváčka k dějinám historiografie, pomocných věd historických a archivnictví, který vydává Národní archiv.

Pozvánka (PDF — 164 kB)


Vyznamenání pro PhDr. Vácslava Babičku

vyznamenani

Řediteli odboru archivní správy a spisové služby MVČR a bývalému řediteli Státního ústředního archivu v Praze PhDr. Vácslavu Babičkovi byl dne 28. dubna 2011 udělen Rakouský čestný kříž za vědu a umění I. třídy.


Národní archiv připravuje

Národní archiv ve spolupráci s pobočkou České informační společnosti při NA připravuje, na rok 2012 a roky následující, cyklus seminářů týkající se problematiky obrazových dokumentů/archiválií. S dalšími tématy chceme navázat na seminář první, který proběhl 3. listopadu 2011 a byl zaměřen na analogovou fotografii. Účast více než 200 zájemců jistě svědčí o tom, že jde o téma zajímavé a nanejvýše aktuální. Vaše názory, připomínky, dotazy velmi přivítáme stejně tak, jako příspěvky k uvedeným (a případně i dalším) tématům.

Úvodní prezentace (PDF — 3 MB)


Semináře věnované problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích

Česká informační společnost, o. s. pobočka při Národním archivu v Praze ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové Vás co nejsrdečněji zve na seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích I. část: FOTOGRAFIE, Přednáškový sál Národního archivu v Praze na Chodovci, 3. listopadu 2011 od 10:00.

Česká informační společnost, o. s. (ČIS), je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného (vědeckého, technického, ekonomického, medicínského apod.) charakteru. Jedná se zejména o informační pracovníky, archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory informačních systémů v informačních institucích a další příbuzné profese.

Pozvánka (PDF — 68 kB)

Program a přihláška (PDF — 82 kB)


VI. ročník Konference CNZ 2011

VI. ročník Konference CNZ 2011, s podtitulem “Elektronické dokumenty — nové možnosti”, se uskuteční dne 22. září 2011 v Národním archivu v Praze. Konference přináší nové informace z oblasti správy dokumentů a jejich dlouhodobého ukládání, zvláštní pozornost je věnována veřejné správě — v letošním roce zazní např. příspěvky týkající se zdravotnické dokumentace nebo soudních spisů.

Více zde.


Pracovali pro třetí říši

Národní archiv si Vás dovoluje pozvat na prezentaci edice dokumentů. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945), editoři: Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková.

Historický úvod: Stanislav Kokoška Prezentace se uskuteční v úterý 18. října 2011 od 14:00 v přednáškovém sále Národního archivu v Praze 4, Archivní 2257/4.

Program:

  1. Úvodní slovo ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. a ředitele Česko-německého fondu budoucnosti PhDr. Tomáše Jelínka.
  2. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války, historický exkurz (PhDr. Stanislav Kokoška).
  3. Představení projektu Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava (PhDr. Zdeňka Kokošková).
  4. Seznámení s výstupy z projektu — edicí dokumentů a webové výstavy (PhDr. Jaroslav Pažout, Ph. D. a Mgr. Monika Sedláková).
  5. Vzpomínky zástupců bývalých nuceně nasazených.
  6. Tematické ukázky z dobových filmových týdeníků a filmu Ročník jednadvacet. Při prezentaci bude publikace prodávána za sníženou cenu.

Pozvánka na výstavu (PDF — 480 kB)

na začátek stránky »