2018

Výstava: “Zdeněk Nejedlý známý — neznámý? Svědectví fotografií”

nejedly_pozvanka

Národní archiv připravuje ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.  výstavu

„Zdeněk Nejedlý známý — neznámý? Svědectví fotografií“.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 6. března do 5. dubna 2019.

Pozvánka na výstavu » (PDF — 4 MB)


Výstava: “Pravda vítězí (Československo 1918–1992)”

pravda_vitezi

V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky připravil Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. panelovou výstavu nazvanou „Pravda vítězí (Československo 1918–1992)“, která připomene vznik samostatného Československa a dějiny společného státu Čechů a Slováků. Výstava bude k vidění ve foyeru Národního archivu od 16. 9. do 14. 12. 2018, vždy v pondělí až pátek od 8:30 do 18:00. Mimořádně bude ke shlédnutí v den otevřených dveří Národního archivu v sobotu 20. 10. 2018 od 10:00 do 18:00, kdy se Národní archiv představí i dalšími doprovodnými akcemi.

Pozvánka »


Výstava a vernisáž: “100 let očima fotografů”

100_let

100 let očima fotografů je název výstavy, která bude v Národním archivu zahájena 8. srpna a potrvá do 10. října 2018. Staré fotografie nám připomenou časy dávno minulé i nedávné. Výstavu ve spolupráci s Národním archivem připravil NIPOS a Svaz českých fotografů.


Národní archiv vystaví Zlatou bulu sicilskou i zlatou bulu Karla IV.

zlata_bula

V pondělí 4. června 2018 dojde na Výstavě Labyrintem dějin českých zemí, která probíhá v Císařské konírně Pražského hradu, k poslední výměně významných archiválií. Dosud vystavené faksimile tzv. Zlaté buly sicilské bude nahrazeno jejím originálem a doplněno originály dalších dvou listin vydaných Fridrichem II. pro českého krále a moravského markraběte. Všechny tři listiny byly vydány 26. září 1212 v Basileji a  sou opatřeny zlatými pečetmi Fridricha II. — zlatými bulami. Význam Zlaté buly sicilské zpečetil Karel IV. svou zlatou bulou v roce 1348. Originál listiny Karla IV. bude rovněž vystaven.

Návštěvníci výstavy mají jedinečnou příležitost spatřit tyto vzácné listiny až do 1. července 2018, kdy celá výstava skončí.

Přepis a překlad listiny Karla IV. (PDF — 142 kB)


Výstava: Československo a Podkarpatská Rus + historické filmové záběry

Panelová výstava připomínající dobu příslušnosti Podkarpatské Rusi k Československu

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky panelovou výstavu připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská Rus. Výstava přibližuje okolnosti vzniku myšlenky na připojení území karpatských Rusínů k Československu, problémy s budováním státní správy, hospodářské otázky, boje s maďarskými a polskými záškodníky, maďarskou armádou a ukrajinskými nacionalisty v letech 1938 a 1939, dále zájem exilové vlády v Londýně o dění na Podkarpatské Rusi, jakož i přípravy a samotné pokusy obnovit československou správu na části osvobozené Podkarpatské Rusi. Poslední panel přibližuje mezistátní jednání o předání území SSSR a odškodnění československých občanů.

Výstava bude přístupná do 23. května 2018 ve foyer Národního archivu v Praze na Chodovci. Vstup volný.

Národní archiv zve na přednášku pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“, která proběhne 26. dubna 2018 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci od 14:00. Vstup volný

Pozvánka na promítání » (PDF — 1 MB)


Mezinárodní konference Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

Jednou z akcí ke stoleté historii republiky byla mezinárodní konference „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“ uspořádaná Národním archivem ve dnech 28. a 29. března 2018.

Konferenční program s 36 referáty českých, slovenských, ukrajinských, polských a maďarských archivářů, historiků a dalších badatelů se zabýval mnoha aspekty sounáležitosti Podkarpatské Rusi k Československu: Vedle otázky připojení podkarpatoruského území k Československu byly zkoumány počátky československé správy a s nimi spojené personální problémy, právní a náboženské otázky, jakož i finanční záležitosti. Výrazná pozornost byla věnována rozvoji školství. Známý bandita Nikoly Šuhaje se stal námětem samostatného příspěvku. Další referáty se zabývaly archivními písemnostmi a nechyběla ani ukázka z tvorby československé kinematografie. Diskuzi vyvolaly bloky vztahující se k druhé republice a druhé světové válce, včetně zájmu československé exilové vlády o Podkarpatskou Rus.

Z konference plánuje Národní archiv vydat na jaře 2019 sborník, do nějž vedle aktivních účastníků konference projevili zájem přispět i další historici, archiváři, archeologové a geografové, kteří se nemohli osobně zúčastnit konferenčního jednání. Případní další přispěvatelé se mohou přihlásit na e-mail: david.hubeny@nacr.cz, přičemž organizátoři si vyhrazují právo výběru.

Součástí konference se stala i vernisáž stejnojmenné panelové výstavy dokumentující krátký časový úsek společných dějin, která bude přístupná do 23. května 2018. Na konferenci navážou s měsíčním rozestupem dvě samostatné přednášky:

  1. Ve čtvrtek 26. dubna od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci proběhne přednáška pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“;
  2. V pondělí 21. května od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci se uskuteční přednáška pracovníka Národního archivu Davida Hubeného „Výstavba československého četnictva na Podkarpatské Rusi“.

Výstava: “Labyrintem dějin českých zemí”

Výstava probíhá v Císařské konírně na Pražském hradě od 27. února do 1. července 2018. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin. Rezervace je možné provést ZDE.

Trailer k výstavě

Fotografie z vernisáže

verni_1

verni_2

verni_3

verni_4

verni_5

verni_6

verni_7

verni_8

verni_9

verni_10

verni_11


Leták k výstavě

Dokument (PDF — 6 MB)