Characteristic of the Evacon-R™ Glue

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

V roce 2003 byly ve Výzkumné laboratoři 10. oddělení Národního archivu porovnávány vlastnosti několika průmyslově vyráběných lepidel, určených pro knihařské a kartonážní práce (Akrylep 545×1, Akrylep 545×2, Duvilax BD20 a Planatol Elasta). Cílem bylo zjistit, zda se jedná o materiály dlouhodobě stálé, a zda běžné archiválie nejsou při dlouhodobém nepřímém kontaktu s nimi vystaveny riziku poškození. Na trhu jsou od té doby dostupné také kašírované kartony a lepené krabice, při jejichž výrobě bylo použito lepidlo Evacon-R™, a proto byl stejným testům podroben také tento produkt.

Je možné konstatovat, že během testování lepidla Evacon-R™ nebyly zjištěny žádné vlastnosti, které by z hlediska konzervace bránily jeho používání pro kašírování materiálů určených pro výrobu ochranných obalů archiválií a běžné kartonážní práce. Přestože v průběhu umělého stárnutí, a to především stárnutí ve vlhké atmosféře, podléhá měřitelným degradačním změnám, tyto změny nejsou z praktického hlediska významné a jsou menší nebo srovnatelné se změnami pozorovanými u ostatních testovaných lepidel. Teoretickou výhodou je rozpustnost filmů adheziva ve vodě, a s tím související snadná reverzibilita lepených spojů.

Dokument (PDF — 707 kB)