Methodology for Creating of Safety Copies of Digital Archives

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě byla zpracována v rámci výzkumného projektu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ (financováno z prostředků Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2 — VS)). Zabývá se podmínkami a požadavky tzv. bezpečnostní digitalizace. Cílem je poskytnout archivům návod, který umožní vytvářet bezpečnostní kopie archiválií v digitální podobě s využitím stávající technologické infrastruktury a znalostního rámce. Metodika se zaměřuje na digitalizaci statických analogových dokumentů, které tvoří největší podíl z archiválií uložených ve veřejných archivech České republiky. Metodika pokrývá v úplnosti všechny základní fáze digitalizačního procesu, jmenovitě organizační rámec bezpečnostní digitalizace, vymezení kompetencí, alokaci zdrojů, přípravu digitalizačního projektu, výběr archiválií k digitalizaci, zásady přípravy archiválií k digitalizaci, manipulaci s archiváliemi v průběhu digitalizace a související kontroly (úplnosti a kvality výsledných reprodukcí), technické požadavky na snímací zařízení, nastavení technických parametrů digitálních kopií, popis bezpečnostních kopií a jejich uložení.

Metodika je primárně určena k využití archivům, které plní povinnosti dle archivního zákona. Ostatní paměťové instituce mohou tuto metodiku nebo její části fakultativně využít v rámci svých činností v oblasti péče o svěřené sbírky.

Více v dokumentu (PDF — 1,67 MB)