Zkušební provoz nového validátoru SIP

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Na adrese http://digi.nacr.cz:8080/validatorSIP_test byl zahájen zkušební provoz nové verze validátoru SIP. Současně s novou verzí jsou zpřístupněny i popisné diagramy procesu validace. Veškeré připomínky a podněty k validátoru či postupu validace je možné zasílat na adresu helpnda@nacr.cz

Zkušební provoz bude probíhat do 15. 6. 2016. V případě, že se neobjeví vážné závady, bude validátor spuštěn v běžném provozu 1. 7. 2016.

Cílem nové verze je poskytnout nástroj, který bude schopen napomoci vytvoření validního SIP. Validace SIP probíhá v jednotlivých krocích, které jsou zachyceny v přiloženém diagramu (HTML, PDF). Validátor ověřuje pouze technickou podobu SIP. V aktuální zkušební verzi neprobíhá ověřování hodnot a formátů.

Pravidla validace vycházejí z  přílohy č. 3 Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb a z návrhu technických pravidel pro tvorbu SIP zpracovaného Národním archivem. Další odchylkou je akceptování hodnoty „ARCHIVIST“ pro atribut ROLE elementu namísto nesprávné hodnoty „ARCHIVES“, kterou definuje příloha č. 3, ale která však není v souladu se standardem METS.

Ve výchozím nastavení se činnost validátoru zastavuje na první chybě, neboť další chyby mohou z první chyby vyplývat. Ve webovém rozhraní je uživateli dána možnost zobrazit si pro informaci i další chyby, nicméně tato možnost je pouze informativní. Doporučujeme tuto volbu využívat pouze výjimečně a validní SIP vytvářet postupným odstraňováním chyb.