Letecká nehoda Jugoslávského letadla YU-AHT dne 26. 1. 1972 u České Kamenice. Výbuch trhaviny v zavazadle umístěném v předním zavazadlovém prostoru způsobil pád letadla DC-9-30 letu Jugoslávských aerolinií JU 367 Stockholm — Kodaň — Záhřeb — Bělehrad

Souhrnná zpráva Státní letecké inspekce o šetření příčin letecké nehody (NA, ÚCL, karton 84, sg. 2/1972)

Vyšetřování nehod v oblasti civilního letectví nad územím Československa po roce 1945 patřilo do působnosti Ministerstva dopravy. Se vznikem Státní letecké správy v roce 1958 se vytvořila pro tuto činnost zvláštní skupina a začalo se používat pro šetření metodiky Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Vyšetřování prováděla komise, jejímž předsedou byl u nejzávažnějších nehod ředitel odboru pro civilní letectví (Federálního) ministerstva dopravy a členy odborníci z oblasti letectví, bezpečnosti (státní i veřejné) atd. Jednotlivé skupiny komise shromažďovaly relevantní důkazní materiál, expertizy, fotodokumentaci. Výsledkem práce pak byla Souhrnná zpráva o šetření. Zde je uvedena v pracovní verzi Státní letecké inspekce (oficiální zprávu vydanou Federálním ministerstvem dopravy nelze bez poškození skenovat).

Dokument (PDF — 4,29 MB)


Anglický výtah ze souhrnné zprávy zaslaný Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)

Dokument (PDF — 1,14 MB)


Návrh předběžné zprávy o šetření — letový prostor v době nehody: zpráva a radarové snímky (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)

letovy prostor

Základní informací pro práci komise byla vždy data řízení letového provozu. V tomto případě byly klíčové oblasti monitorované středisky Cottbus a Praha, po ztrátě spojení byly do sledování zapojeny i vojenské orgány řízení letového provozu. Snímek č. 7 zobrazuje okamžik výbuchu na radaru oblastního řízení letového provozu Cottbus.

Dokument (PDF — 422 kB)


Situační plán havárie letadla 1:10 000, příloha dokumentace o ohledání osobních věcí obětí. Federální ministerstvo vnitra, Odbor vyšetřování StB Ústí nad Labem (NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972)

situacni plan

Pro jednotlivé úseky šetření byly zhotovovány orgány ministerstva vnitra samostatné zprávy a expertizy. Vedle ohledání obětí a jejich věcí to byla zejména mechanoskopická expertiza trosek, která zjistila mimo jiné budík se stopami trhaviny.


Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.
Dokument (PDF — 176 kB)