Ponaučení o kanónech, moždířích, kulích a granátech ze 17. století

kanony

V rozsáhlém a rozmanitém fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, který je uložen ve II. oddělení Národního archivu, je možné najít i zajímavou odbornou literaturu z období po třicetileté válce (ŘSRF/P, sg. ATS společné 203, kn. č. 161). V tomto případě se jedná o Učebnici pro výuku dělostřelců (Novissimum fundamentum et praxis artilleriae, oder Nachitzigerbesten Mannier neu vermehrter und gantz Grundlicher Unterricht), kterou sepsal Ernst Braun, hejtman artilerie královského města Gdaňsku (Danzig). Gdaňsk ležící v Západním Prusku, též nazývaném Královské Prusy, tehdy příslušel k Polskému království. Již od roku 1674 vládl Polsku jeden z jeho nejvýznamnějších panovníků Jan III. Sobieski (1629–1696), zdatný vojevůdce a zkušený bojovník proti Turkům. Kniha sestávající ze šesti částí vyšla v roce 1682 u Johanna Friedricha Gräfena. Čtenář se mohl na 197 stranách seznámit v přehledných kapitolách se vším, co souviselo s vojenským řemeslem v oblasti dělostřelectví. V knize je dostatek doprovodných nákresů, tabulek, matematických propočtů a nejrůznějších přehledů či návodů.

kanon1 kanon2 kanon3