Povýšení JUDr. Františka Ladislava Riegera do stavu svobodných pánů (1897)

rieger znak

Erb předního českého politika — JUDr. Františka Ladislava Riegera (1818–1903), který byl na základě císařského rozhodnutí povýšen dne 12. května 1897 do stavu svobodných pánů. František Ladislav Rieger byl v té době rovněž členem panské sněmovny říšské rady ve Vídni, majitel několika rakouských, ruských, srbských a černohorských vyznamenání, čestným občanem města Prahy a od roku 1862 vlastníkem statku Maleč (u Chotěboře). Spis je dnes uložen ve fondu Ministerstvo vnitra — Šlechtický archiv, Vídeň (karton 40).

Spis o povýšení F. L. Riegera do stavu svobodných pánů — titulní list.

spis o povyseni1

Spis o povýšení F. L. Riegera do stavu svobodných pánů — list s přiznáním titulu „Freiherr von Rieger“ a část heraldického popisu uděleného erbu.

=

Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.
Dokument (PDF — 513 kB)