Seznam pomůcek

Seznamy archivních pomůcek

 • Aktuální přehled archivních pomůcek k fondům a sbírkám, které se předkládají ve studovně 1. oddělení na třídě Milady Horákové 5/133, v Praze 6 — Hradčanech.
  Dokument (PDF — 86 kB)

 • Aktuální přehled archivních pomůcek k fondům a sbírkám, které se předkládají ve studovně umístěné v sídle archivu v Praze 4 — Chodovci.
  Dokument (PDF — 213 kB)
 • Seznam archivních pomůcek zaslaných jinými archivy. Na vyžádání ve studovně v Praze 4 — Chodovci.
  Dokument (PDF — 250 kB)
 • Soupis dokumentů týkajících se povyšování obcí na městečka a města z fondů Národního archivu
 • Přehled personálních spisů profesorů a docentů české a německé polytechniky v Praze uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni (Archiválie jsou dostupné v Österreichische Staatsarchiv, Nottendorfer Gasse 2, A-1030 Wien).
  Dokument (PDF — 897 kB)
 • Přehled personálních spisů profesorů a docentů pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni (Archiválie jsou dostupné v Österreichische Staatsarchiv, Nottendorfer Gasse 2, A-1030 Wien).
  Dokument (PDF — 1705 kB)
 • Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934–1945; mikrofilmy)