Informace ministerstva vnitra k problematice formátů zaručených elektronických podpisů a zaručených elektronických pečetí

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace k formátům zaručených elektronických podpisů a zaručených elektronických pečetí pro subjekty veřejného sektoru v souvislosti s blížící se platností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (tzv. nařízení eIDAS).

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-formatum-zarucenych-elektronickych-podpisu-a-zarucenych-elektronickych-peceti-pro-subjekty-verejneho-sektoru.aspx

(22. 1. 2016)