Jiří Bernas představil na konferenci CNZ zkušenosti z provozu Národního digitálního archivu

V prostorách Národního archivu proběhl 6. října 2015 jubilejní X. ročník konference Co po nás zbude, kde se vedle hlavního tématu „Význam dokumentů v životních situacích” a firemních prezentací, také prezentovala a diskutovala situace v oblasti uchovávání elektronických dokumentů. V úvodním příspěvku představil Dinesh Katre, ředitel indického střediska Centre for Development of Advanced Computing, velmi zajímavé Indické zkušenosti v této oblasti. Mária Mrížová prezentovala principy fungování Elektronického archivu ministerstva vnitra SR, jehož implementace v rekordním čase právě probíhá tak, aby byl spuštěn v ostrém provozu k 1. listopadu 2015. Bude se jednat o robustní řešení dodané firmou IBM, které bude integrováno s řadou stávajících a nově vznikajících systémů. Příspěvek Jiřího Bernase, který prezentoval současnou situaci Národního digitálního archivu (NDA), byl naopak zaměřen na praktické otázky fungování digitálního archivu v rámci současné situace elektronizace veřejné správy. Po zkušenosti s nemožností realizovat dodávku celého digitálního archivu v českých podmínkách, běží NDA od 1. 11. 2014 ve zkušebním provozu, jeho vývoj je postupný a reaguje na stávající a předpokládané potřeby státních archivů. Jedná se o východisko, které se snaží řešit reálné problémy, se kterými se Národní archiv během jeho provozu potýká. Akcentoval také dosavadní výsledky kontrol výkonu spisové služby v elektronických systémech spisové služby u centrálních úřadů prováděné Národním archivem. Zjištěné nedostatky indikují v některých případech zásadní problémy se správou dokumentů.

Prezentace ke stažení (PDF — 649 kB)

(19. 10. 2015)