Katalogy knihovnyV elektronickém katalogu knihovny naleznete zpracovanou část fondu, ze které si můžete online objednávat. O připravení objednávky bude čtenář informován prostřednictvím emailu. Pro dohledání dalších publikací se můžete informovat na adrese knihovna@nacr.cz. Standardně jsou objednávky nachystány během následujícího pracovního dne.Digitální knihovna nabízí online studium novin a časopisů z 1. poloviny 20. století. Jedná se o 10 titulů legionářských periodik (1914–1922) a oficiální deník Československá republika (1920–1938). Kromě toho byly také zpřístupněny dva místopisné lexikony: pro Čechy (1913) a Podkarpatskou Rus (1922).V Manuscriptoriu naleznete 136 digitalizovaných drobných tisků převážně z Valdštejnské knihovny v Doksech vztahujících se k třicetileté válce a osobě Albrechta z Valdštejna.Knihovna Národního archivu spolupracuje s Historickým ústavem AV ČR na vytváření Souborného katalogu Bibliografie české a slovenské historiografie, kde garantuje sekci Bibliografie českého archivnictví, která je zaměřena na českou vědeckou a odbornou knižní produkci v oblasti archivnictví a všechna důležitá archivní, historická a vlastivědná periodika.