Vítejte v knihovně

knihovna_chodovec

Knihovna Národního archivu je veřejná knihovna. S více jak půl milionem svazků je největší archivní knihovnou v České republice. Zpřístupňuje domácí a zahraniční knihovní dokumenty, především z oborů archivnictví, dějin správy a práva, historie a pomocných věd historických.

Fond knihovny obsahuje:

  • knihovny předchůdců Národního archivu (bývalého Státního ústředního archivu) — Archivu země České, Ústředního archivu Ministerstva vnitra a Ústředního zemědělsko-lesnického archivu — zpřístupněné prostřednictvím online katalogu,
  • knihovny zaniklých úřadů, institucí, škol, spolků, církevních řádů,
  • knihovny redakčních archivů zaniklých nakladatelství (Orbis, Svoboda, Mona),
  • osobní knihovny a torza rodových knihoven,
  • rozsáhlou sbírku domácích a zahraničních novin zejména z 19. a 20. století (nejstarší titul z let 1717–1731)

knihovna_chodovec

Specifické a cenné dokumenty:

  • statuty a výroční zprávy škol, muzeí, institucí, podniků
  • zákoníky, věstníky, schematismy
  • staré tisky (více jak 13 000 svazků)
  • rukopisy (asi 330 svazků)
  • prvotisky (135 titulů)

Nejvýznamnějšími historickými fondy jsou Maltézská knihovnaKnihovna pražské piaristické koleje.

Registrace čtenářů

Knihovna Národního archivu poskytuje služby především zaměstnancům archivu a umožňuje bezplatné prezenční studium široké veřejnosti (osobám starším 15 let). Podrobnosti naleznete v knihovním řádu.

Služeb knihovny lze využívat na základě osobní registrace. Registrovaný čtenář se prokazuje čtenářským průkazem. Pro první objednávku můžete využít dočasnou předregistracionline katalogu.