Konference ISSS, 18. ročník v Hradci Králové

Ve dnech 13. a 14. dubna 2015 proběhl v Hradci Králové 18. ročník konference ISSS — Internet ve státní správě a samosprávě. Tématicky byly přednášky, prezentace a diskuze zaměřeny na hodnocení aktuálního stavu eGovernmentu a plánů do budoucna, dále na veřejné investování v oblasti ICT, kybernetickou bezpečnost, rozšiřování internetové infrastruktury, nebo na elektronizaci zdravotnictví. V rámci přednáškového bloku „Životní cyklus digitálního dokumentu II” přednesli Jiří Bernas a Zbyšek Stodůlka z Národního archivu příspěvek s názvem „Národní digitální archiv: eSkartace — zkušenosti, rizika, řešení”, zaměřený na využívání služeb NDA pro realizaci skartačních řízení u dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby a trvalé uložení vybraných archiválií. Dále se Jiří Bernas zúčastnil panelové diskuse zástupců samospráv a státní správy organizované Komisí informatiků Svazu měst a obcí, věnované aktuálnímu stavu rozvoje eGovernmentu v programovacím období 2014–2020, problematice kompozitních služeb, zveřejňování opendat nebo zavedení elektronické identity. K tématu NDA směřovaly dotazy na návaznost Krajských digitálních spisoven a mohl tak přiblížit nedávné ověření stávajícího řešení ve spolupráci s KÚ Vysočina.

Prezentace ke stažení (PDF — 3,74 MB)

Jednotlivé prezentace z konference: http://www.isss.cz/program.asp

isss_2015_b isss_2015_a

Zdroj: ISSS – Fotogalerie

(aktualizováno 29. 4. 2015)