Mapa webu

 • Digitální archiv
 • Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen
 • První oznámení o konání XVII. semináře restaurátorů a historiků
 • Video Slánský
 • 11. sjezd českých historiků
 • 19. zasedání pracovní skupiny Archivace dokumentů z digitálních systémů
 • Archivní portály ve středoevropské perspektivě
 • Chráněno: Informace pro archivy
 • Digitální archiv Nového Zélandu
 • HP
 • Informace ministerstva vnitra k problematice formátů zaručených elektronických podpisů a zaručených elektronických pečetí
 • Jiří Bernas představil na konferenci CNZ zkušenosti z provozu Národního digitálního archivu
 • Konference ISSS, 18. ročník v Hradci Králové
 • LTP Workshop 1. 12. 2015
 • Mapa webu
 • Metamorfóza – úskalí a dopady přechodu k jiné eSSl
 • Metodické setkání pracovníků archivů pro oblast péče o dokumenty v digitální podobě
 • Národní archiv pořádal mezinárodní workshop „Archives in Digital Age“
 • Národní digitální archiv — příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?
 • Národní digitální archiv po roce zkušebního provozu
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele — odborný workshop
 • NDA II, zahájena veřejná zakázka
 • Nová podoba validátoru SIP
 • O nás
 • Profil zadavatele
 • Setkání digitálních archivářů v Basileji
 • Setkání pracovníků oblastních archivů a metodiků z Národního archivu
 • Skolióza páteřního informačního systému úřadu II.
 • Skolióza páteřního informačního systému úřadu
 • Soupis dokumentů týkajících se povyšování obcí na městečka a města z fondů Národního archivu
 • Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934–1945; mikrofilmy)
 • Spisová služba
 • Veřejné zakázky
 • Workshop „Digital Archiving in Czech and German Perspective“ v Drážďanech
 • Workshop „Digital Archiving in Czech and German Perspective“ v Drážďanech
 • Zbyšek Stodůlka prezentoval možnosti digitálního archivu při ochraně archiválií na konferenci „Ztráty a nálezy”
 • Zbyšek Stodůlka prezentoval možnosti digitálního archivu při ochraně archiválií na konferenci „Ztráty a nálezy“
 • Zkušební provoz nového validátoru SIP
 • Pro veřejnost
 • Fondy a pomůcky
 • Knihovna
 • Publikace
 • Výstavy a akce
 • Výzkum
 • Archiv zpráv
 • Předarchivní péče