Metamorfóza – úskalí a dopady přechodu k jiné eSSl

Dne 22. března 2016 se v kinosále Národního archivu uskutečnilo setkání zástupců úřadů státní správy s celostátní působností, pracovníků státních oblastních archivů a zástupců Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Program zahájil úvodním slovem jménem ředitelky Národního archivu Milan Vojáček, vedoucí 5. oddělení Národního archivu. O klíčových aspektech životního cyklu elektronických systémů spisových služeb, přístupech k řešení a implementaci spisové služby informovali pracovníci 5. oddělení Národního archivu, Miroslav Kunt a Zbyšek Stodůlka. Tomáš Lechner z Vysoké školy ekonomické popsal různá úskalí přenosu dokumentů mezi elektronickými systémy spisové služby, přičemž načrtl možnosti řešení. Milan Vojáček popsal vztah spisové služby a požadavků vyplývajících z aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti. Tomáš Kalinec z Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra prezentoval zkušenosti s aplikací zákona o kybernetické bezpečnosti na výkon spisové služby na Ministerstvu vnitra. V závěru proběhla diskuze, kde kromě dotazů padly i faktické poznámky o obtížích provázejících výkon spisové služby u úřadů státní správy s celostátní působností.


Prezentace ke stažení:

M. Kunt – Přístupy k řešení a zavádění spisové služby (PDF — 208 kB)

T. Lechner – Praktická úskalí přenosu dokumentů mezi systémy eSSl (PDF — 671 kB)

Z. Stodůlka – Klíčové aspekty životního cyklu eSSl (PDF — 302 kB)

M. Vojáček – Spisová služba a Zákon o kybernetické bezpečnosti (PDF — 343 kB)

(29. 3. 2016)