Metodické setkání pracovníků archivů pro oblast péče o dokumenty v digitální podobě

Ve středu 16. září 2015 proběhlo koordinační setkání metodiků státních oblastních archivů a Národního archivu k problematice skartačních řízení z elektronických systémů spisové služby a k problematice rozvoje Národního digitálního archivu (NDA). Účastníci měli mj. možnost získat aktuální informaci o fungování NDA ve zkušebním provozu a vyměnit si zkušenosti z realizovaných skartačních řízení z elektronických systémů spisové služby. Dále byli informováni o probíhající realizaci Archivního portálu a záměru Národního archivu připravit školení pro vybrané uživatele Archivního portálu v roce 2016 tak, aby plnila vzdělávací cíle podle Zákona o státní službě č. 234/2014 Sb. Proběhlo vyhodnocení kontrol výkonu spisové služby vykonávané v elektronických systémech spisové služby u určených původců. Akcentována byla důležitá oblast přípravy metodik a jejich zavádění do běžné archivní praxe. Další setkání s hlavním tématem Archivní portál proběhne počátkem roku 2016.

(30. 9. 2015)