Národní digitální archiv po roce zkušebního provozu

Ve dnech 2. a 3. prosince proběhla v kinosále Národního archivu konference Archivy, knihovny a muzea v digitální světě 2015 pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národním archivem a Národní knihovnou ČR, věnovaná problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Na konferenci vystoupil Z. Stodůlka s prezentací „Národní digitální archiv po roce zkušebního provozu“ (PDF — 434 kB)

Veškeré prezentace z konference je možno najít zde.

(10. 12. 2015)