NDA II, zahájena veřejná zakázka

Národní archiv zahájil veřejnou zakázku NDA II, VZ02, Informační systém NDA realizovanou v rámci projektu Národní digitální archiv II spolufinancovaném ze strukturálních fondů EU. Předmětem zakázky je vývoj nových modulů pro informační sytém NDA (IS NDA). Bližší podrobnosti k zakázce jsou dostupné ve Věstníku veřejných zakázek a v NEN.