Archiv zpráv předarchivní péče

Výkon spisové služby v elektronické podobě

Dne 9. června 2015 Archiv hlavního města Prahy uspořádal metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě. Prezentace (PDF — 2 MB)

(13. 10. 2015)

Jiří Bernas představil na konferenci CNZ zkušenosti z provozu Národního digitálního archivu

V prostorách Národního archivu proběhl 6. října 2015 jubilejní X. ročník konference „Co po nás zbude“ … (číst dál)

(19. 10. 2015)

Konference ISSS, 18. ročník v Hradci Králové

Ve dnech 13. a 14. dubna 2015 proběhl v Hradci Králové 18. ročník konference ISSS — Internet ve státní správě a samosprávě(číst dál)

(29. 4. 2015)

19. zasedání pracovní skupiny Archivace dokumentů z digitálních systémů

Ve dnech 10. a 11. března 2015 se v Rakouském státním archivu ve Vídni konalo 19. zasedání pracovní skupiny Archivace dokumentů z digitálních systémů(číst dál)

(1. 4. 2015)

Od 1. 11. 2014 je zahájen zkušební provoz digitálního archivu a je možno provádět elektronická skartační řízení dle § 20, odst. 5 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Další informace k zabezpečení skartačního řízení dokumentů evidovaných elektronickými systémy spisové služby naleznete zde a v sekci předarchivní péče.