Sazebník služeb

Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem

badatelna chodovec

Služby poskytované veřejnými archivy jsou zpoplatněny podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy, který je přílohou vyhlášky č. 645/2004 Sb., v platném znění. Obecně platný právní předpis je konkretizován Pokynem ředitelky Národního archivu č. 3095/12-2015 interních aktů řízení ředitelky Národního archivu, jímž se stanovuje Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem.

Aktuální sazebník (PDF — 642 kB)