Ostatní

Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992)
Cena: 370,-
Detail Objednat
Eva Gregorovičová (ed.): Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel, v roce 170. výročí narození
Cena: 370,- Kč
Detail Objednat
Eva Gregorovičová: Archiv Ludvíka Salvátora
Cena: 330,-
Detail Objednat
Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945
Cena: 408,- Kč
Detail Objednat
Bachova kartotéka
Cena: 310,-
Detail
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom.I. — Epistulae et acta Cesari Speciani 1592–1598, pars I–III (1592–1594)
Cena: 1376,-
Detail Objednat
Beda Dudík (1815–1890)
Cena: 540,-
Detail Objednat
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849–1918
Cena: 390,-
Detail Objednat
Ilustrovaný slovník knihařské terminologie a termínů používaných v restaurování
Cena: 220,-
Detail Objednat
Přehled vybraných filmových korporací v českých zemích 1945–1970
Cena: 120,-
Detail Objednat
Český exil, emigrace a krajané
Cena: 235,-
Detail
Na velkostatku F. L. Riegra, vůdce národa
Cena: 275,-
Detail Objednat
František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč
Cena: 280,-
Detail Objednat
Marie Červinková-Riegrová, Zápisky II.
Cena: 490,-
Detail Objednat
Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka
Cena: 510,-
Detail Objednat
Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění
Cena: -
Detail
Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a genealog
Cena: 215,-
Detail Objednat
Pracovali pro Třetí říši
Cena: 399,- Kč
Detail Objednat
Marie Červinková-Riegrová, Zápisky I.
Cena: 498,-
Detail