Ostatní — archiv

Publikace objednávejte na adrese: Národní archiv — podatelna, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 — Chodovec, nebo e-mail na@nacr.cz. K zásilce bude připočteno poštovné a balné. Publikace, které Národní archiv poskytuje zdarma, lze vyzvednout v badatelnách. Nelze je zasílat poštou!

Ostatní Rok vydání Cena ISBN
K dějinám židů v českých zemích 2015 365,- 978‑80‑7469‑038‑9
Přehled vybraných film. korporací v českých zemích 2015 120,- 978-80-7469-046-4
Paměti a projevy 2011 210,- 978-80-86712-96-3
I kapky proděravějí kámen 2011 190,- 978-80-86712-92-5
Co vám mám ještě povídat 2011 234,- 978-80-86712-91-8
Restaurování a konzervace skl. negativů 2010 235,- 978-80-86712-88-8
Schematismus k dějinám KSČ (1921–1992) 2010 231,- 978-80-86712-87-1
Hrst vzpomínek z dospělosti 2010 156,- 978-80-86712-84-0
Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorksém období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných seznamů z let 1563/1564–1616/1617 2009 180,- 978-80-86712-75-8
Zelený anton. Plíživé kontravzpomínky 2009 218,- 978-80-86712-74-1
Marie Červinková-Riegrová. Zápisy I. (1880–1884) 2009 498,- 978-80-86712-55-0
K dějinám poštovnictví v Čechách. 1722–1918 (1930) 2007 195,- 978-80-86712-46-8
Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách, 1909, 1925–1930 2006 100,- 978-80-86712-40-0
Studie k dějinám československého archivnictví 2005 60,- 978-80-86712-23-0
Státní ústřední archiv a jeho sídla 2001 40,- 978-80-85475-75-8
Neznámý rukopis Lazara Erckera, 1569 1996 60,- 978-80-85475-28-6
Archivní pomůcky a publikace SÚA do r. 1993 1994 40,- 978-80-85475-15-4
Protektorátní politika Reinharda Heydricha 1991 60,- 978-80-7065-064-8
Menší fondy a sbírky (Parisova I.) 60,-
Archiv České koruny, díl I., 62 listin z let 1158–1310, 1 sv. + regestář 2400,- 59-056-80 MK ČSR
Archiv České koruny, díl II./1, 2 – 217 listin z let 1311–1346, 2 sv. + regestář 3600,- 59-362-83 MK ČSR
Archiv České koruny, díl III./1, 2 – 194 listin z let 1347–1355, 2 sv. + regestář 4700,- 89-900060-3-5 MK ČSR
Archiv České koruny, díl IV./1, 2 – 292 listin z let 1355–1360, 2 sv. + regestář 7000,- 978-80-85475-00-6
Archiv České koruny, díl IV./3, 4 – 242 listin z let 1361–1368, 2 sv. + regestář 6500,- 978-80-85475-00-6
Archiv České koruny, díl IV./5, 6 – 161 listin z let 1369–1378, 2 sv. + regestář 6000,- 978-80-86712-38-9
Archiv České koruny, díl V./1, 2 – 251 listin z let 1379–1419, 2 sv. + regestář 7000,- 978-80-86712-52-9

na začátek stránky »