Paginae Historiae z roku 1992

ph_1992

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 1992.

Obsah čísla 0 z roku 1992

  • NOVÝ ZAČÁTEK — (Vácslav Babička)
  • VÝVOJ INTABULACÍ DESEK ZEMSKÝCH — (Pavla Burdová)
  • LISTINY KARLA IV. V ARCHIVU ČESKÉ KORUNY — (Lenka Matušíková)
  • Z DĚJIN POSTRANNÍHO PRÁVA KLÁŠTERA PANNY MARIE SNĚŽNÉ NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM — (Vladimír Waage)
  • SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY — (Eliška Čáňová)
  • STAVOVSKÝ ZEMSKÝ VÝBOR V ČECHÁCH V 18. STOLETÍ. PŘÍSPĚVEK K NOVOVĚKÉ DIPLOMATICE — (Marie Lišková)
  • MATRIKY ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Z LET 1784 AŽ 1949 — (Zlatuše Kukánová, Lenka Matušíková)
  • SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V ČECHÁCH V OBDOBÍ NEOABSOLUTISMU-SPOLKY PADESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ — (Eva Drašarová)
  • ČESKÉ KLUBY POSLANECKÉ SNĚMOVNY ŘÍŠSKÉ RADY V LETECH 1879–1918 — (Alexandra Špiritová)