Paginae Historiae z roku 1993

ph_1993

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 1993.

Obsah čísla 1 z roku 1993

 • KDYŽ NASTOUPIL NOVÝ KRÁL. PŘÍSPĚVEK K UHERSKÉ DIPLOMATICE — (Karel Beránek)
  Dokument (PDF — 114 kB)
 • ŽIVOT NA POSTRANNÍM PRÁVU KLÁŠTERA PANNY MARIE SNĚŽNÉ V PRAZE A PRAMENY K JEHO POZNÁNÍ — (Vladimír Waage)
  Dokument (PDF — 154 kB)
 • HISTORICKÉ MAPY CHEBSKA VE SBÍRCE MAP A PLÁNŮ STÁTNÍHO ÚSTŘEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE — (Jan Krlín)
  Dokument (PDF — 117 kB)
 • KE STRUKTUŘE SVĚTSKÉHO KLÉRU V ČECHÁCH NA POČÁTKU 17. STOLETÍ — (Zlatuše Kukánová)
  Dokument (PDF — 153 kB)
 • SOUPIS MATRIK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽESKÝCH OBCÍ V&nbp;ČECHÁCH — (Zlatuše Kukánová, Lenka Matušíková)
  dokument (PDF — 241 kB)
 • STÁT, SPOLEK A SPOLČOVÁNÍ — (Eva Drašarová)
  Dokument (PDF — 180 kB)
 • ÚSTŘEDNÍ MATICE ŠKOLSKÁ V LETECH 1880–1919 — (Alexandra Špiritová)
  Dokument (PDF — 142 kB)
 • PERSONÁLNÍ ASPEKTY TZV. HEYDRICHOVY SPRÁVNÍ REFORMY — (Jaroslava Milotová)
  Dokument (PDF — 144 kB)
 • Obsah celého čísla (PDF — 522 kB)