Paginae Historiae z roku 1995

ph_1995

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 1995.

Obsah čísla 3 z roku 1995

  Hospodářské dějiny

 • JEDNOTA PRO POVZBUZENÍ PRŮMYSLU V ČECHÁCH — Alexandra Špiritová
  Dokument (PDF — 255 kB)
 • ČESKÁ TRŽNICE PLODIN A VÝROBKŮ A POKUSY O ZALOŽENÍ BURZY V PRAZE — Eva Drašarová
  Dokument (PDF — 590 kB)
 • K VÝVOJI SPRÁVNÍCH STRUKTUR SOUKROMÝCH A SOCIETÁRNÍCH INSTITUCÍ VE DRUHÉM A TŘETÍM DECENIU 20. STOLETÍ. STATUTÁRNÍ A DALŠÍ ORGÁNY AGRÁRNÍ BANKY 1911–1929 — Jiří Novotný, Jiří Souša
  Dokument (PDF — 422 kB)
 • Politické otazníky I. Československé republiky

 • ZJIŠŤOVÁNÍ NÁRODNOSTI JAKO PROBLÉM STATISTICKÝ A POLITICKÝ. ZKUŠENOSTI ZE SČÍTANÍ LIDU ZA PRVNÍ REPUBLIKY — Jaroslav Bubeník, Jiří Křesťan
  Dokument (PDF — 391 kB)
 • PŘEMYSL PITTER A JOSEF SCHIESZL — Jiří Křesťan
  Dokument (PDF — 61 kB)
 • PUČ V ŽIDENICÍCH A NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ V ROCE 1933 — Vojtěch Blodig
  Dokument (PDF — 256 kB)
 • Materiály

 • KE STÁTNÍ A ZEMSKÉ SYMBOLICE ČESKÉHO STÁTU V OBDOBÍ 1526–1918 — Milan Hlinomaz
  Dokument (PDF — 449 kB)
 • SOUPIS MATRIK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽESKÝCH OBCÍ V ČECHÁCH, III. ČÁST — Zlatuše Kukánová, Lenka Matušíková
  Dokument (PDF — 440 kB)
 • Obsah celého čísla (PDF — 848 kB)