Paginae Historiae z roku 1996

ph_1996

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 1996.

Obsah čísla 4 z roku 1996

 • DYNASTICKÉ POČÁTKY OPAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ A JEJICH VAZBY NA POLITIKU ČESKÝCH KRÁLŮ — Jana Konvičná
  Dokument (PDF — 292 kB)
 • SEZNAMY DVOŘANŮ CÍSAŘE RUDOLFA II. Z LET 1580, 1584 A 1589 — Jaroslava Hausenblasová
  Dokument (PDF — 386 kB)
 • SOUPIS MATRIK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČECHÁCH, IV. ČÁST — Zlatuše Kukánová, Lenka Matušíková
  Dokument (PDF — 257 kB)
 • VÁLEČNÉ ODŠKODNĚNÍ OBYVATELSTVA V ČECHÁCH PO ROCE 1866 — Alexandra Špiritová
  Dokument (PDF — 262 kB)
 • POKUS O ZNOVUOTEVŘENÍ PROBLEMATIKY L’AUTRICHE SLAVE ET ROUMAINE — Vladimír Šibrava
  Dokument (PDF — 229 kB)
 • ZŘÍZENÍ A HISTORIE ČESKÉHO ODDĚLENÍ KONZULTAČNÍ KNIHOVNY VE VATIKÁNU — Zlatuše Kukánová
  Dokument (PDF — 171 kB)
 • VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ V ČESKOSLOVENSKU SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K ARCHIVŮM ŽELEZNIČNÍM — Miroslav Kunt
  Dokument (PDF — 290 kB)
 • Obsah celého čísla (PDF — 865 kB)