Paginae Historiae z roku 1997

ph_1997

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 1997.

Obsah čísla 5 z roku 1997

 • OPAVSKO A OPAVŠTÍ PŘEMYSLOVCI ZA VLÁDY POSLEDNÍCH LUCEMBURKŮ — Jana Konvičná
 • PEČEŤ FRANKENŠTEJNSKÉHO HEJTMANSTVÍ — Pavel Sedláček
 • METTERNICH A BALETNÍ REFORMÁTOR NOVERRE — Jaroslava Hoffmannová
 • NĚKOLIK POZNÁMEK K POJETÍ „ČESKÉ OTÁZKY“ U ERNESTA DENISE — Vladimír Šibrava
 • ODRAZ PŘÍPRAVY A ROZPOUTÁNÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V ČESKÉ POŠTOVNÍ PŘEPRAVĚ — Alexandra Špiritová
 • PROJEVY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1917–1918 — Jan Krlín
 • TZV. ŠKOLSKÉ FONDY A JEJICH MANIPULAČNÍ SYSTÉMY — Pavla Burdová
 • DR. JAROSLAV PROKEŠ, ARCHIVÁŘ, HISTORIK, UČITEL. MEDAILÓN K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ — Josef Kollmann
 • O BÝVALÝCH PANSKÝCH SÍDLECH V KOJŠICÍCH U PETROVIC, OKRES KLATOVY — Jiří Úlovec
 • SOUPIS MATRIK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽEnSKÝCH OBCÍ NA MORAVĚ — Zlatuše Kukánová, Lenka Matušíková
 • Obsah celého čísla (PDF — 1 MB)