Paginae Historiae z roku 1998

ph_1998

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 1998.

Obsah čísla 6 z roku 1998

 • AMERICKÝ KLUB DAM — Milena Secká
 • THEOSEFIE V PRAZE — Tomáš Zdražil
 • SESTAVENÍ VLÁDY ERNESTA VON KOERBNERA A OBNOVENÍ ÚŘADU ČESKÉHO MINISTRA KRAJANA ROKU 1900 — Luboš Velek
 • REALISTICKÝ KLUB V PRAZE — Jiří Křesťan
 • ROTARY KLUB A ČESKOSLOVENSKO — Jan Šturz
 • BERT-BRECHT-CLUB — Martina Křesťanová
 • ČESKOSLOVENSKÉ POLITICKÉ STRANY A PODPORA NĚMECKÉ EMIGRACE VE TŘICÁTÝCH LETECH — Vojtěch Blodig
 • K NĚMECKÉMU EXILU VE FRANCII 1933–1943 — Luboš Houska
 • K HISTORII ČESKÉHO SOKOLA V USA — Jiří Jožák
 • ČEŠTÍ POSLANCI V ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM VÝBORU A V REVOLUČNÍM NÁRODNÍM SHROMÁŽDENÍ V ROCE 1918 — Alexandra Špiritová
 • VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1918–1920 — Jan Krlín
 • O NOVOU BUDOVU ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ. K 65. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ÚČELOVÉ ARCHIVNÍ BUDOVY V PRAZE-DEJVICÍCH — Zlatuše Kukánová
 • Obsah celého čísla (PDF — 2 MB)