Paginae Historiae z roku 1999

ph_1999

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 1999.

Obsah čísla 7 z roku 1999

 • HORNOLUŽICKÝ SVĚTSKÝ KLÉRUS V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI V PRVNÍ POLOVINĚ 17. STOLETÍ — Zlatuše Kukánová
 • OHLASY ITALSKÝCH UDÁLOSTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V 1. POLOVINĚ 19. STOLETÍ — Alena Pazderová
 • VÝBORY SPOLKU ČESKÝCH AKADEMIKŮ ŽIDŮ A AKADEMICKÉHO SPOLKU „KAPPER“ — Helena Krejčová
 • OMLADINÁŘI — Alexandra Špiritová
 • ZAŘIZOVANÍ PRVNÍHO ČESKÉHO PENZIONÁTU PRO DÍVKY V PRAZE 1898
  (Irena Štěpánová)
 • MLADOČEŠI A KONEC VŠENÁRODNÍ STRANY-VOLBY DO ŘÍŠSKÉ RADY 1900–1901 — Luboš Velek
 • VÝSTAVNÍ ČINNOST ZEMĚDĚLSKÉ JEDNOTY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY — Jiřina Juněcová
 • SIONISTICKÁ VOLEBNÍ POLITIKA NA KONCI 20. LET — Marie Crhová
 • DILEMATA ŽIVDOVSKÉ POLITIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1933–1938 — Jiří Křesťan
 • AKCE ALBRECHT DER ERSTE. UDÁLOSTÍ 1. ZÁŘÍ 1939 SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA BRNO A JIŽNÍ MORAVU — Miroslava Menšíková, František Vašek
 • KOMITERNA A NĚMECKÁ EMIGRACE V ČESKOSLOVENSKU 1933–1939 — Bohumil Černý
 • ÚNOR 1948 A KATOLICKÁ CÍRKEV — Vácslav Babička
 • Obsah celého čísla (PDF — 2 MB)