Paginae Historiae z roku 2000

ph_2000

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2000.

Obsah čísla 8 z roku 2000

 • SLOVO ÚVODEM — Vácslav Babička
 • BAROKNÍ ŠKOLNÍ HUMOR 17. A 18. STOLETÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH — Václav Bartůšek
 • STAVOVSKÝ REGISTRÁTOR A ARCHIVÁŘ VINCENC PETR ERBEN — Zdeňka Kokošková
 • RODINNÝ ARCHIV TOSKÁNSKÝCH HABSBURKŮ VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ. PRAMENY K LUDVÍKU SALVÁTORU TOSKÁNSKÉMU — Eva Gregorovičová
 • PŘÍPAD UČITELE JOSEFA KRÁLE — Alexandra Špiritová
 • VELRYBA V  PRAZE — Milena Secká
 • STALO SE… NA KONCI MILOSTIVÉHO LÉTA 1900. ÚSMĚVNÉ POVÍDANÍ O TOM, CO SE PŘIHODILO KONCEM POSLEDNÍHO ROKU 19. STOLETÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KU KRÁLOVSKÉMU HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE — Eva Drašarová
 • AFÉRY AGRÁRNÍ STRANY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM POZEMKOVÉ REFORMY — Jana Pšeničková
 • OSUDY ČESKÉ KOLONIE NA TAHITI (1924–1938) — Jiří Křesťan
 • DVĚ KAPITOLKY Z DĚJIN BÝVALÉHO ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ — Alena Pazderová
 • Obsah celého čísla (PDF — 2 MB)