Paginae Historiae z roku 2001

ph_2001

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2001.

Obsah čísla 9 z roku 2001

 • ŠPITÁL SV. JAKUBA A CHUDINSKÁ PÉČE V DRÁŽĎANECH V OBDOBÍ RANÉHO NOVOVĚKU — Jana Smíšková
 • PANOVNICKÉ KONFIRMACE PRIVILEGIÍ ČESKÝCH KLÁŠTERŮ V 18. STOLETÍ— Jan Kahuda
 • ČESKÉ FIDEIKOMISY V POSLEDNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE. POZNÁMKY K ASPEKTŮM ARCHIVNÍM A PRÁVNÍM — Jiří Georgiev
 • SPISY BÝVALÉHO POŠTOVNÍHO ARCHIVU V PRAZE — Alexandra Špiritová
 • ARCHIV SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ — Karel Malec
 • SUD SPOLKU ČESKÝCH ŽURNALISTŮ A JEHO NÁSTUPCŮ — Alexandra Blodigová
 • K POČÁTKŮM SPOLKOVÉHO ŽIVOTA UČITELŮ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (POHLEDEM DOKUMENTŮ ARCHIVU PEDAGOGICKÉHO MUZEA J. A. KOMENSKÉHO V PRAZE) — František Morkes
 • AMERIČTÍ SOKOLOVÉ A PRVNÍ ZAHRANIČNÍ AKCE — Jiří Jožák
 • ZDENĚK NEJEDLÝ A SPOLEK SOCIALISTICKÁ SPOLEČNOST V PRAZE — Jiří Křesťan
 • PŘÍPAD UNIV. PROF. DR. JAROSLAVA PROKEŠE — CHMURNÁ KAPITOLA Z DĚJIN ARCHIVU MINISTERSTVA VNITRA — Josef Kollmann
 • JAN SLAVÍK. JAK MNE PROBLÉM RUSKÉ REVOLUCE PŘIBLÍŽIL KE TŘEM PRESIDENTŮM REPUBLIKY — Jaroslav Bouček
 • Obsah celého čísla (PDF — 3 MB)