Paginae Historiae z roku 2002

ph_2002

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2002.

Obsah čísla 10 z roku 2002

 • POKUS O REKONSTRUKCI KATALOGU ORDINACÍ PRAŽSKÉ STAVOVSKÉ EVANGELICKÉ KONSISTOŘE V LETECH 1609–1619 — Karel Beránek
 • SNAHY O ZALOŽENÍ PIARISTICKÉ KOLEJE V PRAZE V 17. A V 1. POLOVINĚ 18. STOLETÍ — Václav Bartůšek
 • NARODNI SVET V LJUBLJANE 1918 (NÁRODNÍ VÝBOR V LUBLANI 1918) A PROBLEMATIKA NOVÝCH STÁTNÍCH STRUKTUR NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO SLOVINSKA V OBDOBÍ ŘÍJEN–PROSINEC 1918 — Jan Krlín
 • JALTA-DĚLENÍ SVĚTA NEBO LEGENDA? Z ČESKOSLOVENSKÉHO ZORNÉHO ÚHLU — Ivan Pfaff
 • RUSKÉ ZAHRANIČNÍ ARCHIVY — Alexandra Špiritová
 • R. JOSEF BOROVIČKA A NÁRODNÍ ARCHIV. PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM ARCHIVNICTVÍ NOVĚJŠÍ DOBY — Josef Kollmann
 • JOACHIM PROCHNO A JEHO PŮSOBENÍ V ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA — Vojtěch Belling
 • TRAGICKÝ OSUD NĚMECKÉHO ŽIDOVSKÉHO EMIGRANTA HELMUTA HIRSCHE (27. 1. 1916– 4. 6. 1937) — Bohumil Černý
 • PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE FRANCOUZSKÉHO NOVINÁŘE GEORGESE BLACHONA SE SOBĚSLAVEM PINKASEM VE SVĚTLE JEJICH VZÁJEMNÉ KORESPONDENCE — Zora Machková
 • VZPOMÍNÁNÍ NA OLDRU SEDLMAYEROVOU. EDICE Z DOPISŮ PAVLY MOCOVÉ ADRESOVANÝCH JARMILE GLAZAROVÉ — Jan Bílek, Jana Bártová
 • ČESKÁ CHALUPA NA ZEMSKÉ JUBILEJNÍ VÝSTAVĚ 1891 V DOBOVÝCH DOKUMENTECH — Irena Štěpánová
 • Obsah celého čísla (PDF — 4 MB)