Paginae Historiae z roku 2005

ph_2005

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2005.

Obsah čísla 13 z roku 2005

  • POČÁTKY APELAČNÍHO SOUDU V ČECHÁCH A JEHO PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 1548–1627 — Jaroslava Hausenblasová
  • DR. JOSEF PLUHAŘ-KANCLÉŘ A VYSLANEC ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ. K NAVÁZÁNÍ DIPLOMATICKÝCH STYKŮ S ČESKOSLOVENSKEM V ROCE 1939 — Zlatuše Kukánová
  • HROMADNÉ EXEKUCE V BERLÍNĚ-PLÖTZENSEE (7. – 13. ZÁŘÍ 1943) — Vladimír Černý, František Vašek
  • OBRAZ BOLESLAVSKÉHO VIKARIÁTU VE VIZITAČNÍCH PROTOKOLECH Z LET 1670 A 1696 — Pavel R. Zahradník
  • SEZNAMY PŘEDSTAVENÝCH KAPUCÍNSKÝCH KLÁŠTERŮ PODŘÍZENÝCH PROVINCIALÁTU V PRAZE (1599–2005) — Pacifik M. Matějka
  • Obsah celého čísla (PDF — 3 MB)