Paginae Historiae z roku 2006

paginae_14

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2006.

Obsah čísla 14 z roku 2006

  Studie

 • ARCHIV BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA — Jitka Křečková
 • NAD SEZNAMEM STUDENTŮ PRAŽSKÉHO PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA Z ROKU 1778 — Václav Bartůšek
 • RODINNÝ ARCHIV TOSKÁNSKÝCH HABSBURKŮ — PRAMEN K HISTORII ŘÁDU SV. ŠTĚPÁNA — Eva Gregorovičová
 • MEZI PISOU A PRAHOU. ŘÁD SV. ŠTĚPÁNA V ČECHÁCH — Danilo Barsanti
 • MINISTERSTVO VNITRA, LONDÝN — ZPRÁVA O ZPRACOVANÉM FONDU — Ivan Štovíček
 • ZPŘÍSTUPNĚNÍ FONDU NĚMECKÉ STÁTNÍ MINISTERSTVO PRO ČECHY A MORAVU — Jaroslav Pažout, Monika Sedláková
 • Materiály

 • SEZNAM PROVINCIÁLŮ, DEFINITORŮ A OSTATNÍCH PŘEDSTAVENÝCH SPRÁVNÍCH JEDNOTEK KAPUCÍNSKÉHO ŘÁDU S HISTORICKÝM SÍDLEM V PRAZE (A VÍDNI) — Pacifik M. Matějka
 • K PROBLÉMU INTERPRETACE FONDU SALBUCHY. KTERÉMU POŘÍČÍ PŘÍSLUŠÍ PRÁVO TÝDENNÍHO TRHU? — Vladislav Mareš
 • EDICE SOUPISŮ TZV. POLITICKY KOMPROMITOVANÝCH PRO PRAHU Z ROKU 1857. NEOABSOLUTISTICKÁ PERZEKUCE V ČECHÁCH VE SVĚTLE ÚŘEDNÍ EVIDENCE — Petra Ševčenková
 • PŘEHLED ZMĚN V ÚZEMNÍ ORGANIZACI POLITICKÉ SPRÁVY V LETECH 1928–1948 — Jan Edl
 • Zprávy

 • Zprávy v čísle 14 (PDF — 3 MB)
 • Výstavy recenze (PDF — 4 MB)
 • Obsah celého čísla (PDF — 10 MB)