Paginae Historiae z roku 2007

ph_2007

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2007.

Obsah čísla 15 z roku 2007

 • KAREL KÁLAL (1860–1930). MATERIÁLNÍ A MYŠLENKOVÝ SVĚT PŘÍSLUŠNÍKA „STŘEDNÍ VRSTVY“ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ — Andrea Šulcová
  Dokument (PDF — 160 kB)
 • MENŠINOVÉ MUZEUM V PRAZE — Monika Sedláková
  Dokument (PDF — 179 kB)
 • ÚSTŘEDNÍ MATICE ŠKOLSKÁ V LETECH 1918–1951 — Karel Řeháček
  Dokument (PDF — 182 kB)
 • KORUTANSKÝ PLEBISCIT 1920 — Jan Krlín
  Dokument (PDF — 167 kB)
 • KARDINÁLSKÝ KLOBOUK PRO KARLA KAŠPARA — Zlatuše Kukánová
  Dokument (PDF — 175 kB)
 • POKUS STB O KOMPROMITACI ARCIBISKUPA BERANA V OSTAŠOVĚ — Peter Dinuš
  Dokument (PDF — 202 kB)
 • JAROMÍR ČELAKOVSKÝ JAKO EDITOR. PLÁNY A REALITA V EDITORSKÉM DÍLE JAROMÍRA ČELAKOVSKÉHO A OTÁZKA VZNIKU DIPLOMATÁŘE KUTNÉ HORY — Vojtěch Vaněk
  Dokument (PDF — 179 kB)
 • Materiály

 • LISTY Z PAMÁTNÍKŮ VE WUNSCHWITZOVĚ SBÍRCE. SOUPIS A EDICE — Klára Woitschová
  Dokument (PDF 171 kB)
 • NOVOHRADSKÁ ŽIDOVSKÁ MATRIKA 1800–1876 (1878) — Jiří Oesterreicher
  Dokument (PDF — 121 kB)
 • VÝSLECHY GENERÁLŮ RUDOLFA VIESTA A JÁNA GOLIANA PŘI POSLEDNÍ KAMPANI NĚMECKÉ PROPAGANDY V PROTEKTORÁTNÍM TISKU — Pavel Suk
  Dokument (PDF — 84 kB)
 • Zprávy

 • Zprávy v čísle 15 (PDF — 1 MB)
 • Obsah celého čísla (PDF — 60 MB)