Paginae Historiae z roku 2008

ph_2008

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2008.

Obsah čísla 16 z roku 2008

  Studie

 • DEKRETY ČESKÉ KANCELÁŘE V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ — Dagmar Culková
  Dokument (PDF — 136 kB)
 • KRÁLOVŠTÍ RYCHTÁŘI VE VĚNNÝCH MĚSTECH V PŘEDBĚLOHORSKÉM OBDOBÍ NA PŘÍKLADU CHRUDIMI, VYSOKÉHO MÝTA A POLIČKY — David Novotný
  Dokument (PDF — 128 kB)
 • VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD V PIARISTICKÝCH ŠKOLÁCH 1620–1778 — Václav Bartůšek
  Dokument (PDF — 129 kB)
 • ZŇOVŠTÍ Z KORKYNĚ. TRAGICKÉ KONCE PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNOHO RYTÍŘSKÉHO RODU — Marek Starý
  Dokument (PDF — 132 kB)
 • SOUBOJ HRABĚTE NOSTICE A TAJEMNÝ FRANÇOIS Z ROKU 1787. NEZNÁMÝ DRAMATIK VLASTENSKÉHO DIVADLA V PRAZE — Ludmila Sochorová
  Dokument (PDF — 93 kB)
 • ZAPOMENUTÝ ARCHIVÁŘ — Alexandra Špiritová
  Dokument (PDF — 103 kB)
 • POŠTOVNÍ MUZEUM A JEHO SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST V LETECH 1918–1938 — Jan Kramář
  Dokument (PDF — 143 kB)
 • VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY 1951–1968 — Jaroslava Honcová
  Dokument (PDF — 116 kB)
 • Materiály

 • STARÉ MONTANUM 1500–1783 — Stanislava Jílková
  Dokument (PDF — 139 kB)
 • K DĚJINÁM FONDU SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA V ROCE 1939 — Jaroslav Pažout
 • VÝSLECHY GENERÁLŮ RUDOLFA VIESTA A JÁNA GOLIANA PŘI POSLEDNÍ KAMPANI NĚMECKÉ PROPAGANDY V PROTEKTORÁTNÍM TISKU — 2. ČÁST — Pavel Suk
  Dokument (PDF — 107 kB)
 • VYOBRAZENÍ ERBŮ V ARCHIVNÍM FONDU SALBUCHY — (Helena Sedláčková, Antonin F. Malinovský)
  Dokument (PDF — 100 kB)
 • Zprávy v čísle 16 (PDF — 1 MB)
 • Obsah celého čísla (PDF — 67 MB)