Paginae Historiae z roku 2010

ph_2010

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2010.

Obsah čísla 18 z roku 2010

  Studie

 • PŘÍSEDÍCÍ ZEMSKÉHO SOUDU ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ (1542–1620) NA HABSBURSKÝCH DVORECH A NA DVOŘE FRIDRICHA FALCKÉHO — Petr Mareš
  Dokument (PDF — 144 kB)
 • ZEMSKÝ ÚSTAV PRO CHOROMYSLNÉ V  RAZE V LETECH 1791–1886 — Petra Chaloupková
  Dokument (PDF — 110 kB)
 • DVĚ STUDIE K POČÁTKŮM ČESKÉHO NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO TISKU — Jan Kramář
  Dokument (PDF — 123 kB)
 • VYŠETŘOVÁNÍ ČLENŮ NÁRODNÍ OBCE FAŠISTICKÉ V ÚNORU 1933 — Pavel Baloun
  Dokument (PDF — 104 kB)
 • Materiály

 • SEZNAM CTIHODNÝCH PIARISTŮ Z ROKU 1710 — Václav Bartůšek
  Dokument (PDF — 99 kB)
 • TOSKÁNSKÝ ZÁSLUŽNÝ ŘÁD SV. JOSEFA — Eva Gregorovičová
  Dokument (PDF — 105 kB)
 • KAPUCÍNŠTÍ LITERÁTI PROVINCIE ČESKO-RAKOUSKÉ A ČESKOMORAVSKÉ — Pacifik M. Matějka
 • POHŘEBNÍ ŠTÍTY Z KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU — Helena Sedláčková
 • Zprávy k číslu 18 (PDF — 1 MB)
 • Obsah celého čísla (PDF — 26 MB)