Paginae Historiae z roku 2011

ph_2011

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2011.

Obsah čísla 19 z roku 2011

  Studie

 • Obsazení úřadu krajského hejtmana v Čechách za vlády Ferdinanda I. podle seznamů krajských hejtmanů v registrech královské kanceláře z let 1538/1539–1560/1561 — Petr Mareš

  české resumé (PDF — 159 kB)

  německé resumé (PDF — 146 kB)

  německé resumé (PDF — 64 kB)

 • Obraz činnosti pražského apelačního soudu v letech 1672–1682 ve světle ortelních manuálů a knih protokolů — Klára Woitschová

  české resumé (PDF — 138 kB)

  německé resumé (PDF — 119 kB)

  anglické resumé (PDF — 45 kB)

 • Hubert Ripka (1895–1958): „sovětofil“ nebo „západofil“? Osud politika, který se stal obětí československého boje za svobodu a demokracii — Zuzana Loubetová

  české resumé (PDF — 131 kB) | německé resumé (PDF — 103 kB)
  anglické resumé (PDF — 96 kB)

 • Osidlovací úřad a Fond národní obnovy (umístění, personální obsazení a organizační struktura centrály a oblastních úřadoven v letech 1945–1951) — Karel Řeháček

  české resumé (PDF — 227 kB)

  německé resumé (PDF — 123 kB)

  anglické resumé (PDF — 76 kB)

 • Materiály

 • Život malíře a karikaturisty Fedora Petrikovského (1905–1968) — Petr Karlíček

  české resumé (PDF — 122 kB)

  německé resumé (PDF — 122 kB)

  anglické resumé (PDF — 104 kB)

 • Zpřístupnění fondu Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě — Monika Sedláková

  české resumé (PDF — 145 kB)

  německé resumé (PDF — 128 kB)

  anglické resumé (PDF — 104 kB)

 • Korespondence Karla Čapka a Huberta Ripky — Jan Bílek

  české resumé (PDF — 127 kB)

  německé resumé (PDF — 112 kB)

  anglické resumé (PDF — 105 kB)

 • Vědecké projekty a projekty disertačních prací:

 • Nucená práce českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava v období nacistické okupace. Projekt německé nadace EVZ — Zdeňka Kokošková
 • Projekt bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ — Karel Koucký
 • Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS, 5. rok v knihovně Národního archivu. Digitalizace deníku Československá republika — Dagmar Spáčilová
 • Podprojekt „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech — signatura A 75 — letáky o třicetileté válce“ — 5. etapa (VISK — Memoriae mundi series Bohemica 2010) knihovny Národního archivu — Václav Bartůšek
 • Lenní institut na statcích českého krále v období středověku a v raném novověku — Markéta Novotná
 • Zemský soud větší v Čechách 1542–1620. Prosopografická analýza přísedících — Petr Mareš
 • Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578–1624. Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii — Pavla Jirková
 • Postavení venkovských Židů v 18. a 19. století na příkladu panství Kounice v Čechách — Michaela Munková
 • Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století — Mikuláš Čtvrtník
 • Ztráta Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945 — David Hubený
 • Zbrojní výroba a export v Československu v letech 1945–1953 — František Frňka
 • Zprávy

 • Národní archiv v–roce 2010 — Eva Drašarová
 • Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2010 — Olga Pospíšilová
 • Pokus o rekonstrukci archivu Petičního výboru Věrni zůstaneme na základě akvizic osobních fondů — Zora Machková
 • Osobní archiv generála Miloše Knorra — Lenka Kločková
 • Osobní archiv Bohumila Šimona — Jarmila Pešková
 • Literatura

 • Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783. Edice pramene — Michaela Munková
 • Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I. (1880–1884) — Libor Svoboda
 • Mareš, Petr: Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných pramenů z let 1563/1564–1616/1617 — Markéta Novotná
 • Archiváři. Sborník studií PhDr. Josefa Kollmanna — Renata Kuprová
 • Václav Kaplický: Hrst vzpomínek z dospělosti — Miroslav Gregorovič
 • Rekviem zemědělsko-lesnické archivářce a agrární historičce. In memoriam PhDr. Jany Pšeničkové — Pavel Koblasa
 • Korespondence T. G. Masaryk — staročeši — Milan Vojáček
 • Fémový soud nebo policejní provokace? — Milan Vojáček
 • Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století — Mikuláš Čtvrtník
 • Aleš Skřivan ml.: Československý vývoz do Číny 1918–1992 — Pavel Dufek
 • Studie o rukopisech 2007–2009 — Václav Bartůšek
 • Hugh A. Taylor: Imagining Archives — Mikuláš Čtvrtník
 • Jakub Doležal: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti cmdash; David Hubený
 • František Hoffmann: Iglaviensia — Pavla Jirková
na začátek stránky »