Paginae Historiae z roku 2014, 1 a 2

Paginae historiae 1 — 2014

ph_2014_1

Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel letošního ročníku svého časopisu Paginae historiae. První číslo přináší celkem 7 studií a 4 materiálové texty, v dalších rubrikách je zastoupena zpráva o činnosti archivu za rok 2013, analýza archivních knihoven nebo řada recenzí odborné literatury. Ze studií je možné upozornit na putování za nejstarší listinou z roku 1322 uloženou ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou (Lucie Neužilová — Jan Vojtíšek), biografii piaristy Gliceria Landrianiho (Václav Bartůšek, Libuše Váňová), rozbor knížek lidového čtení z přelomu 18. a 19. století (Vladimír Lukášek), rozbor habsburského rodinného statutu (Michaela Žáková), představení snahy o zřízení německé obchodní školy v Praze (David Hubený) a správní studii týkající školské správy v okresech Snina a Medzilaborce v meziválečném období (Mária Novosádová).


Paginae historiae 2 — 2014

ph_2014_2

Druhé číslo letošního ročníku časopisu bylo připraveno při příležitosti nedožitých 65. narozenin bývalého ředitele archivu PhDr. Mgr. Vácslava Babičky (1949–2012). Do sborníku přispělo celkem 34 autorů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Bulharska a Rumunska. Sborník je rozdělen do dvou částí zaměřených na hlavní oblasti zájmu V. Babičky: první blok je věnován archivnictví a dějinám správy, druhý blok církevním dějinám. V úvodní části pak vzpomínají na osobnost Vácslava Babičky Jiří Úlovec (ředitel Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR), Eva Drašarová (ředitelka Národního archivu), Václav Henych (ředitel Odboru všeobecné správy MV ČR), Peter Kartous (emeritní ředitel Odboru archívov a registratúr MV SR) a Václav Rameš (ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni). V závěru rozebírá podrobně Babičkovo vědecké dílo zaměřené na archivní teorii Mikuláš Čtvrtník.