Paginae Historiae z roku 2015, 1 a 2

Paginae historiae 1 — 2015

ph_2015_1

Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel svého časopisu Paginae historiae. Stejně jako v minulých letech je jedno z čísel polytematické, druhé číslo monografické. Číslo 1 obsahuje celkem 6 studií a 2 materiálové texty, dále zprávu o činnosti Národního archivu v roce 2014, zprávy o některých dalších aktuálních akcí a zprávy o literatuře. Z odborných lze upozornit na rekonstrukci zázemí nunciatury Cesare Speciana u círařského dvora (Alena Pazerová), biografii Johany Eusebie Barbory, hraběnky ze Žďáru (Hynek Fridrich), metodologický text o sdruženém zločinu čarodějnictví (Zuzana Kobrlová), příspěvek k biografii Rudolfa Slánkého (Jan Chadima), rozsáhlou rekonstrukci československo-vatikánských vztahů v polovině 30. let 20. století (Zlatuše Kukánová) a činnost pražské očistné komise v oblasti veřejné správy v letech 1946–1947 (Eva Šímová). Do rubriky Materiály byly zařazeny texty o nobilitaci Tadeáše Hájka (Josef Smolka) a biografii Viktora Metternicha sestavenou na základě korespondence s otcem (Tereza Pluskalová).


Paginae historiae 2 — 2015

ph_2015_2

Číslo 2 je monograficky zaměřeno na problematiku Podkarpatské Rusi. Obsahuje celkem 14 studií domácích i zahraničních odborníků. Jednotlivé studie jsou zpracovány na základě dosud často ještě nevyužitých pramenů a ve svém komplexu tvoří významný příspěvek k bádání o dějinách Zakarpatské Ukrajiny. Jednotlivé studie jsou věnovány problematice školství (Julia Delibaltová), působení KSČ na Podkarpatské Rusi (David Hubený), postavení úředníků (David Hubený), vlajce Podkarpatské Rusi (Roman Klimeš), velkostatkům uherské šlechty na tomto území (Pavel Koblasa), Národní rady Zakarpatské Ukrajiny (Stanislav Konečný), stanovení hranice ČSR po roce 1918 v této oblasti (Jan Krlín), postavení Rusínů ve vojenských jednotkách ve Francii v letech 1939–1940 (Zdenko Maršálek), pohraničnímu styku v letech 1919–1945 (Jan Rychlík), dopisovatelům Lidových novin z tohoto regionu (Daniel Řehák), osobnosti Jaromíra Nečase (Michael Švec), vztahu Slovenska a Podkarpatské Rusi v letech 1918–1930 (Peter Švorc), ukrajinské emigraci na Podkarpatské Rusi (Miroslav Tomek) a obsazení Podkarpatské Rusi Maďarskem v roce 1939 (Andrej Tóth).