Paginae Historiae — archiv

Paginae Historiae — úvod

paginae_14

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.

Sborník, který v roce 2006 prošel některými změnami ve své vnitřní struktuře, sestává z několika oddílů. První a rozsahem největší část je nadále vyhrazena pro otištění studií zaměřených na dějiny správy, pomocné vědy historické, archivnictví i prací z oblasti českých a světových politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin využívajících pramenů Národního archivu nebo se vztahem k jeho fondům, a dále studiím, které primárně prameny Národního archivu nevyužívají, ale mají obecnější metodický a metodologický záběr. Sborník je otevřen rovněž pro otištění edicí jednotlivých pramenů majících vztah k fondům Národního archivu. Druhá část je věnována zveřejnění výsledků pramenných rešerší k některým závažnějším tématům a syntetizujícím přehledovým pracím. V závěru najde čtenář informace o aktuálním dění v našem archivu, drobné metodické příspěvky a recenze a anotace publikací vydaných v Národním archivu nebo s výrazným podílem pracovníků Národního archivu.

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

Dokument (PDF — 76 kB) | Dokument (PDF — 76 kB)

Pokyny pro autory příspěvků sborníku Paginae historiae

Dokument (PDF — 134 kB)

Seznam členů redakční rady sborníku Paginae historiae

Dokument (PDF — 142 kB)

Obsah čísel 0 – 24

Dokument (PDF — 345 kB)


Název Autor Rok vydání Cena Stav
Paginae historiae č. 24/2 kolektiv 2016 307 aktivní
Paginae historiae č. 24/1 kolektiv 2016 318 aktivní
Paginae historiae č. 23/2 kolektiv 2015 455 aktivní
Paginae historiae č. 23/1 kolektiv 2015 435 aktivní
Paginae historiae č. 22/2 kolektiv 2014 265 aktivní
Paginae historiae č. 22/1 kolektiv 2014 355 aktivní
Paginae historiae č. 21/2 kolektiv 2013 355 aktivní
Paginae historiae č. 21/1 kolektiv 2013 200 aktivní
Paginae historiae č. 20/2 kolektiv 2012 475 aktivní
Paginae historiae č. 20/1 kolektiv 2012 365 vyprodáno
Paginae historiae č. 19 kolektiv 2011 320 aktivní
Paginae historiae č. 18 kolektiv 2010 363 aktivní
Paginae historiae č. 17 kolektiv 2009 330 aktivní
Paginae historiae č. 16 + CD kolektiv 2008 584 aktivní
Paginae historiae č. 15 kolektiv 2007 495 vyprodáno
Paginae historiae č. 14 kolektiv 2006 150 aktivní
Paginae historiae č. 13 kolektiv 2005 50 aktivní
Paginae historiae č. 12 kolektiv 2004 70 aktivní
Paginae historiae č. 11 kolektiv 2003 50 aktivní
Paginae Historiae č. 10 kolektiv 2002 50 vyprodáno
Paginae Historiae č. 9 kolektiv 2001 0 vyprodáno
Paginae Historiae č. 8 kolektiv 2000 50 vyprodáno
Paginae Historiae č. 7 kolektiv 1999 30 vyprodáno
Paginae Historiae č. 6 kolektiv 1998 0 vyprodáno
Paginae Historiae č. 5 kolektiv 1997 30 vyprodáno
Paginae Historiae č. 4 kolektiv 1996 30 vyprodáno
Paginae Historiae č. 3 kolektiv 1995 30 vyprodáno
Paginae Historiae č. 2 kolektiv 1994 30 vyprodáno
Paginae Historiae č. 1 kolektiv 1993 30 vyprodáno
Paginae Historiae č. 0 kolektiv 1992 30 vyprodáno

na začátek stránky »