Právě vyšlo

Publikace objednávejte přes objednávkový formulář, případně pište na adresu:
Národní archiv — podatelna, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 — Chodovec
nebo e-mail na@nacr.cz. K zásilce bude připočteno poštovné a balné. Publikace, které Národní archiv poskytuje zdarma, lze vyzvednout v badatelnách. Nelze je zasílat poštou!

Národní archiv postupně zveřejňuje některé publikace v elektronické podobě. K dispozici jsou zdarma ZDE.

Novinky

S projevem nejhlubší úcty — Dopisy, zprávy a depeše H. Ripky E. Benešovi (1922–1948)

Široké veřejnosti málo známý historik, archivář, novinář a politik Hubert Ripka od počátku třicátých let podával Edvardu Benešovi zprávy a analýzy o domácí a zahraniční politické situaci. Také se stal prvním autorem dosud používané anglojazyčné práce o Mnichovu. V roce 1939 vstoupil do aktivní politiky jako jeden ze členů zahraničního odbojového centra v Paříži, kde se významně spolupodílel na československé zahraniční politice a její propagaci. V exilové vládě v Londýně se stal čelným představitelem Ministerstva zahraničních věcí, který se spolupodílel na oduznání Mnichovské dohody a uzavírání spojeneckých smluv se státy antifašistické koalice. Po osvobození se stal ministrem zahraničního obchodu a v únoru 1948 vedl demisi demokratických ministrů. Poté odešel do exilu, kde zemřel. Edice přibližuje okruh zpráv předkládaných ministru zahraničních věcí a posléze prezidentu republiky Edvardu Benešovi, z nichž některé vedly spoluutváření zásadních rozhodnutí našich dějin.

Cena: 435,- Kč Detail Objednat

Eva Gregorovičová (ed.): Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel, v roce 170. výročí narození

Národní archiv ohlašuje vydání publikace „Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel, v roce 170. výročí narození“. Jedná se o sborník ze stejnojmenné konference, která se konala v roce 2017 na zámku Brandýs nad Labem.

Sborník přináší celkem 43 příspěvků autorů ze sedmi zemí. Jsou věnovány osobnosti habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského (1847–1915), jeho rodinnému zázemí, vzdělání, okolí, vědeckým i cestovatelským aktivitám.

Cena: 370,- Kč Detail Objednat

Paginae Historiae 26/2, 2018

Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel letošního ročníku časopisu Paginae historiae. Jako obvykle bylo připraveno číslo polytematické a číslo monotematické.

Číslo 2/2018 navazuje na loňské monotematické číslo (2/2017) a přináší celkem 12 studií k dějinám dobrovolných organizací na centrální i regionální úrovni (Národní fronta, Svaz protifašistických bojovníků, Československý červený kříž, Jednotný svaz českých zemědělců, Socialistický svaz mládeže, Svazarm, Československý myslivecký svaz, Svaz československých novinářů, Československý výbor obránců míru, Československá vědeckotechnická společnost, Československý svaz žen). Součástí čísla je i rozhovor s významným ústavním právníkem prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem.

Cena: 325,- Kč Detail Objednat

Paginae Historiae 26/1, 2018

Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel letošního ročníku časopisu Paginae historiae. Jako obvykle bylo připraveno číslo polytematické a číslo monotematické.

Číslo 1/2018 obsahuje celkem 8 studií, 4 materiálové texty, zprávy, recenze a anotace. Studie jsou věnovány diplomacii Jana Lucemburského směrem k rakouským zemím (Lucie Vojtíšková), piaristické koleji v Ostrově (Václav Bartůšek), zavedení poštovních schránek v českých zemích (Jan Kramář), osobnostem Otakara Pecháčka (Šárka Velhartická) a Čestmíra Císaře (Dorota Müllerová), úřední evidenci komediantů a cirkusáků (Jiří Šabek), obchodu s vápnem v meziválečném období (Tomáš Gecko) a Svazu výzkumných ústavů zemědělských (Pavel Vaško).

Cena: 325,- Kč Detail Objednat

Historická fotografie 2018

V 17. ročníku Historické fotografie se můžete těšit na studii Momentka a svět výtvarného umění okolo roku 1900, v níž Romana Pospíšilová rozebírá vztah malířů Karla Špillara, Jana Dědiny, Tavíka Františka Šimona a sochaře Bohumila Kafky k tehdejší novince — momentní fotografii. Filip Wittlich ve svém článku Využití dobového periodického tisku pro širší veřejnost jako pramene k dějinám živnostenské ateliérové fotografie (na příkladu firmy Langhans) upozorňuje badatele na možnosti studia historických tiskovin v digitální podobě, které mnohdy obsahují cenné informace nedochované v jiných pramenech. Tomáš Cydlík nás ve Století fotografie v Prostějově seznamuje s jednotlivými ateliéry v tomto městě od prvních dokladů z  šedesátých let 19. století do transformace živnostenského podnikání v družstva po roce 1950. Jan Šejbl v letošním příspěvku Tři pohledy na Japonsko porovnal přednáškovou činnost cestovatelů Joe Hlouchy, Barbory Markéty Eliášové a Archibalda Václava Nováka, přibližující život a kulturu tohoto císařství.

Dochované diapozitivy z první třetiny minulého století použité při těchto prezentacích reprodukujeme v barvě. Málo známý soubor snímků uložených ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně představuje v článku Obrázky z lázní. Luhačovice před 100 lety objektivem Brunera-Dvořáka Blanka Petráková. Díky spolupráci s Pavlem Scheuflerem se podařilo znovuobjevené fotografie interiérů a exteriérů lázeňských budov a procedur pořízené během sezón 1910 a 1911 připsat věhlasnému ateliéru bratrů Rudolfa a Jaroslava Bruner-Dvořákových. Fotografie z pozůstalosti hvězdy němého filmu Rudolfa Rittnera (1869–1943), rodáka ze slezského Bílého Potoku u Javorníku, představuje Květoslav Growka. Soubor snímků tohoto významného, leč pozapomenutého divadelního a filmového herce je uložen v jesenickém okresním archivu.

Ve Zprávách se dočteme, že se od letošního roku Česká republika může pochlubit dalším přírůstkem do prestižního seznamu Paměť světa UNESCO. Jedná se o tzv. Kynžvartskou daguerrotypii z roku 1839, darovanou kancléři Metternichovi samotným vynálezcem tohoto fotografického procesu. V následujícím příspěvku jsou představeny výsledky společného pětiletého projektu několika paměťových institucí z rezortu ministerstva kultury a dvou vysokých škol, který přinesl dvě metodiky zpracování fotografií, tři odborné publikace a webové stránky. V letošním roce zaměřil Josef Moucha svou pozornost na dvě významné výstavy — František Beneš. Fotografie z let 1908–1938 a Josef Sudek: Topografie sutin. Závěr čísla patří recenzím na vybrané fotografické publikace z uplynulých dvou let.

Cena: 280,- Kč Detail Objednat